Poolse priesters en het celibaat

  

Meerderheid Poolse priesters wil einde  celibaatsverplichting
Een enquête onder Poolse katholieke priesters heeft aan het licht gebracht dat een meerderheid een einde wil aan de celibaatsverplichting. Sommigen van hen geven toe dat ze al een relatie met een vrouw hebben.

Door Matthew Day, Warschau, 23 febr.

Dit onderzoek  heeft een flinke slag toegebracht aan de reputatie die Polen heeft als kampioen van traditionele rooms-katholieke waarden.
Professor Josef Baniak is een socioloog die zich gespecialiseerd heeft in het thema religie. Zijn onderzoek laat als resultaat zien dat 53% van de pristers graag zou willen trouwen. 12% geeft toe dat ze wel eens ooit bij een relatie betrokken zijn geweest, 30% vertelde dat ze een seksuele relatie met een vrouw hebben gehad. 

Professor Baniak concludeerde in eerder onderzoek dat het verlangen naar een relatie en naar het stichten van een gezin een van de belangrijkste redenen was waarom priesters uit het ambt stappen. Zijn nieuwste onderzoek sluit aan bij een eerder onderzoek dat werd uitgevoerd door  de krant: Tygodnik Powszechny. Deze krant die een conservatief imago heeft en zich in het bijzonder richt op katholieke intellectuelen, kwam tot de bevinding dat 60% van de priesters de vrijheid om te trouwen wilde.

Het onderzoek van Professor Baniak ligt onder vuur van de kerk in Polen. Bisschop Wojciech Polak, de voorzitter van de Raad voor Roepingen, vindt dat het onderzoek lijdt aan tal van algemeenheden. Op grond daarvan, zo was zijn mening, is het moeilijk om de conclusies van het onderzoek te onderschrijven. 

De tegenaanval van de kerk kan niet verhullen dat de katholieke kerk in Polen in malaise verkeert in haar worsteling met een liberale en seculiere cultuur die vanuit het Westen over het land komt. Die ontwikkeling wordt dikwijls meegebracht door Polen die in het buitenland werk hebben gevonden. 

Hoewel 95 % van de Polen zich katholiek noemt en hoewel Polen nog steeds trots is het thuisland te zijn van Paus Johannes Paulus II, moet tegelijkertijd vastgesteld worden dat het aantal aanmeldingen voor de seminaries terugloopt en dat de rol van de kerk als de spil van zowel de Poolse samenleving als de Poolse natie, begint te vervagen.