persbericht wereldmissiedag

20

Den Haag, 1 oktober 2009

Eiland in Stille Oceaan staat centraal in campagne Missio, Missiebisschop Henk Kronenberg vraagt aandacht voor Bougainville

De Nederlandse missiebisschop Henk Kronenberg komt deze maand op uitnodiging van Missio naar Nederland om te vertellen over zijn werk op het eiland Bougainville in de Stille Oceaan. De kerk van Bougainville staat in oktober centraal in de campagne van Missio bij gelegenheid van Wereldmissiemaand 2009.

Bisschop Kronenberg is geboren in Enschede. Als lid van de paters Maristen werd hij als missionaris uitgezonden naar Oceanië. Hij woont en werkt al vele jaren op het eiland Bougainville. In 1999 werd Kronenberg benoemd tot bisschop van het bisdom Bougainville, waartoe ook de Catereteilanden en enkele atollen behoren.

Bougainville is een autonome provincie van Papoea-Nieuw-Guinea met ongeveer 180.000 inwoners. Het eiland heeft een roerige geschiedenis achter de rug. In de jaren negentig werd er een bloedige burgeroorlog uitgevochten, die in 10 jaar tijd aan 20.000 mensen het leven kostte. Sinds het vredesakkoord van 2001 wordt gewerkt aan de wederopbouw van het eiland. De katholieke kerk speelt daarin – onder leiding van bisschop Kronenberg – een belangrijke rol.


Hulp kerk

Met tal van projecten probeert de kerk te helpen. Zo is er een fabriekje opgezet dat kokosolie produceert en op die manier werkgelegenheid creëert. Verder zorgt de kerk voor de opvang van binnenlandse vluchtelingen en voor onderwijs aan kinderen en volwassenen. Daarnaast is het bisdom de drijvende kracht achter een aantal gezondheidscentra en een eigen Aids-preventieprogramma. Op initiatief van Mgr. Kronenberg krijgen mensen die de omliggende atollen moeten verlaten vanwege de stijgende zeespiegel, een stuk grond op Bougainville om een nieuw leven op te bouwen. Het bisdom staat in de regio bekend als het bisdom van de leken.

Regioavonden

Missio Nederland heeft Bougainville dit jaar uitgekozen als centraal thema in de campagne voor Wereldmissiemaand, die elk jaar in oktober wordt gehouden. Het blad Missio Wereldwijd is deze maand grotendeels aan Bougainville gewijd.
Tijdens zijn bezoek aan Nederland zal bisschop Kronenberg op vier plaatsen verspreid door het land een lezing houden over het leven in Bougainville. De vier regiobijeenkomsten vinden plaats in Den Haag (maandag 12 oktober), Den Bosch (dinsdag 13 oktober), Haarlem (woensdag 14 oktober) en Amersfoort (donderdag 15 oktober).

Televisieviering

Op zondag 18 oktober zal bisschop Kronenberg samen met mediapastor Peter Denneman voorgaan in de eucharistieviering die door RKK om 10.00 uur op Nederland 2 wordt uitgezonden. In verband met Wereldmissiemaand wordt in alle katholieke kerken over de hele wereld in het weekeinde van 17/18 oktober gecollecteerd voor de wereldkerk, in Nederland dus voor de kerk van Bougainville. Meer informatie kunt u vinden op www.missio.nl.

Maandag 12 oktober: Missio, Laan van Nieuw Oost Indië 191 te Den Haag

Dinsdag 13 oktober: Klooster Kapucijnen, Van der Does de Willeboissingel 11 te Den Bosch

Woensdag 14 oktober: Bisdom Haarlem, Kruisweg 63 te Haarlem

Donderdag 15 oktober: Pastorie Franciscus Xaverius, ‘t Zand 33, Amersfoort

Alle bijeenkomsten duren van 19.00 uur tot 21.00 uur.