Speciale uitgaven

Meer dan twee decennia bestaat de Roerom. Naast de normale nummers, worden  zo af en toe ook ‘specials’ uitgegeven om een thema bijzonder te benadrukken of verder uit te werken dan in een gewone aflevering mogelijk is. U vindt die specials hier in het archief. Het zijn zgn. pdf-bestanden en zijn te lezen met de programma’s Acrobat Reader en Foxit Reader. (Als u die niet hebt kunt u die gratis downloaden, via Google zoeken).

De honderdste Roerom
DeRoerom is begonnen in 1987, als een nieuws, service en communicatieblad, met name voor het Bossche bisdom. Langzamerhand is het doelgebied zich aan het uitbreiden: wat regio betreft, steeds meer artikelen uit andere regio’s verschijnen en ook de oecumene krijgt steeds meer aandacht. Dit blijkt naast verschillende artikelen met een oecumenische strekking, uit het bondgenootschap dat De Roerom is aangegaan met de oecumenische Stichting Leve de Kerk. De ontwikkeling van De Roerom is ook af te lezen aan inhoud en karakter van het honderste nummer dat in 1997 werd uitgegeven.

Lees nummer 100

Omwille van nu en straks
In april ’87 verscheen de eerste aflevering van De Roerom. Het blad presenteerde zich als ‘nieuws-, service en communicatie­blad ten dienste van parochies, om een handje te helpen de gang er in te houden’. Inmiddels loopt de elfde jaargang van tien afle­veringen. In maart ’97 valt het honderdste nummer van De Roer­om bij ruim tweeënveertighonderd abonnees op de mat. De doel­stelling is in de loop der jaren bijgesteld. Het blad wil allen die belangstelling en zorg hebben voor kerk en samenleving een handje helpen. Daarbij heeft  De Roerom vooral oog voor wat er aan de basis en in het veld gebeurt.
Ontwikkelingen die op gang komen en initiatieven die genomen worden vullen het blad; ook de strubbelingen die zich voordoen en reflecties daarop. Bij het verschijnen van het honderdste num­mer vraagt de redactie, die geheel uit vrijwilligers bestaat, zich af welke geest de laatste decennia door kerk en maatschappij rondwaart en wat de processen die gaande zijn met elkaar ge­meen hebben. Peer Verhoeven is gevraagd zijn gedachten en ver­moedens daarover op papier te zetten. Hij is lange tijd werkzaam geweest in pastoraal en onderwijs, heeft bijbelwetenschappen als vakgebied en besteedt nu zijn tijd aan het verzorgen van publicaties, het redigeren van De Roerom en het schrijven van teksten voor meditatieve gemeenschapsvieringen, waarin hij koor en volkszang leidt. Hij is vertrouwd met de katholieke traditie in Nederland. Hoewel geen totaal vreemde in Jeruzalem, meet hij zich geen oordeel aan over andere kerken, laat staan over de niet-christelijke godsdiensten in ons land. In ‘Omwille van Nu en Straks’ geeft hij het gedachtegoed weer dat ons, met de nodige varianten, inspireert om voor De Roerom  te werken en te schrij­ven.  Redactie De Roerom

Lees de tekst ‘Omwille van nu en straks’

Hoofdredacteur 70!,
Bij gelegenheid van de 70e verjaardag van hoofdredacteur Peer Verhoeven gaf de redactie een brochure uit met als titel: Geborgen en gedragen. De brochure geeft een inzicht in thema’s die Peer Verhoeven na aan het hart liggen.

Lees de tekst ‘Geborgen en gedragen’