Poorthuis versus Oosterhuis over Wilders

20De strijdbare dichter Huub Oosterhuis slaat de plank mis als hij meent dat de grote aanhang van 20Wilders in het zuiden verklaard kan worden door het katholicisme (Trouw 10 juni j.l.). Al in de zestiger jaren heeft de katholieke kerk een ingrijpende koerswijziging ten aanzien van de islam ondernomen. “De Kerk ziet ook met waardering naar de moslims, die de ene God aanbidden, de levende en uit zichzelf bestaande, de barmhartige en almachtige, de Schepper van hemel en aarde, die gesproken heeft tot de mensen”. Geen twijfel aan, de islam heeft deel aan de goddelijke openbaring volgens deze officiële verklaring van het tweede Vaticaanse concilie. Er is dus al meer dan een halve eeuw geen sprake van diskwalificatie van de islam op grond van de ene katholieke waarheid, zoals Oosterhuis beweert. (http://www.trouw.nl/religie-filosofie/opinie/article2782399.ece/_rsquo_Kerk_oorzaak_succes_PVV_rsquo__.html)

Hoe dan de aanhang van Wilders te verklaren? Het gaat om een gevoel van maatschappelijke onvrede dat Wilders weet af te tappen voor eigen electoraal gewin. Juist door niet al te duidelijk te zijn over werkelijke politieke oplossingen en als zondebok telkens de islam op te voeren weet hij bij zijn kiezers de indruk te wekken dat de zaak vrij eenvoudig ligt. Een wat grove vergelijking die ook maar ten dele opgaat is de grote aanhang van de NSB in het katholieke Limburg van de dertiger jaren toen werkeloosheid om zich heen greep. Toen konden de bisschoppen nog door het dreigement van uitsluiting van de sacramenten de katholieken bewegen om de NSB te verlaten. Dat kan heden ten dage niet meer. Het zou nader onderzoek verdienen waarom Wilders onder protestanten minder aanhang heeft. Is het omdat het Brabant en Limburg economisch harder zijn getroffen en eerder zich door de politiek van de Randstad vernederd voelen? Of is het omdat het (theologisch) anti-islamisme bij de protestantse ChristenUnie nog steviger in het zadel zit? Uit eigen onderzoek constateerde ik dat de beeldvorming van de islam in die kringen zeer negatief is, zodat de verontruste kiezer die een zondebok zoekt daar mogelijk goed aan zijn trekken komt. Pas onlangs lijkt daarin een kentering te komen. Oosterhuis ziet de zaak geheel binnen-katholiek zonder oog voor maatschappelijke processen. Hij heeft duidelijk een appeltje te schillen met de katholieke kerk, maar dat vertroebelt danig zijn analyse. Ik zelf denk – maar ook dat is een hypothese – dat juist de ontkerkelijking de onzekerheid en angst voor de islam heeft vergroot in Nederland. Immers, als je een stevige geloofsovertuiging hebt, kun je dat ook een moslim gunnen.

bron: tempora.nu 22-06-2009