Poolse Kerk geeft misbruikbeleid vorm

In Polen heeft de katholieke Kerk nog een lange weg te gaan in de erkenning, de aanpak en de preventie van seksueel misbruik.

Vele jaren later dan de andere Europese landen zijn de Poolse bisschoppen begonnen met de aanpak en de preventie van seksueel misbruik in de katholieke Kerk. Pas in 2014 werd een preventiebeleid uitgewerkt. In september 2018 werd op bevel van een Poolse rechtbank voor het eerst een vergoeding uitbetaald aan een misbruikslachtoffer van een priester uit de regio van Poznan. In de herfst van 2018 kregen de bisdommen en de religieuze congregaties de opdracht om informatie te verzamelen over misbruik in de periode van 1990 tot juni 2018. De bevindingen verschijnen wellicht in maart 2019.

Poolse politici, onder leiding van de voormalige communisten, hebben voorgesteld om een waarheidscommissie op te richten voor seksueel misbruik in de katholieke Kerk. Maar volgens de jezuïet Adam Zak, de verantwoordelijk voor de bescherming van kinderen en jongeren binnen de Poolse bisschoppenconferentie, maakt dat voorstel weinig kans. De Poolse bisschoppen stelden eerder voor een nationale ombudsman te benoemen voor de rechten van het kind om gezamenlijk een nationale strategie te ontwikkelen om minderjarigen tegen alle vormen van geweld te beschermen. Adam Zak: De katholieke Kerk is de enige instelling in het land die zich al enkele jaren buigt over gevallen van seksueel misbruik en preventie aanmoedigt. De staat richt zich in eerste instantie op het versterken van het strafrecht.

Bron: Kipa-Apic/kerknet