Franse initiatieven ter bestrijding van het clericalisme

Negen maanden geleden werd  Michel Aupetit benoemd tot aartsbisschop van Parijs. Hij schreef een brief waarin hij zich aan zijn bisdom presenteerde.

In deze brief beschreef de bisschop een aantal pastorale prioriteiten voor het jaar 2018-1919.

– Hij wil een onderzoek naar de mogelijkheid om gezinnen en leken te huisvesten in de gebouwen van het Parijse seminarie Collège des Bernardin. Er zal dan de mogelijkheid ontstaan tot contacten en gezamenlijk gebed, “seminaristen zullen daar mensen ontmoeten voor wier pastorale zorg zij later verantwoordelijk zullen zijn”.
– Hij kondigde ook zijn voornemen aan om ook leken als docent voor seminaristen aan te stellen. Hij wil de status van leken in de zending van de kerk opnieuw definiëren. Doordat zij echt pastorale verantwoordelijkheden op zich gaan nemen, wordt de neiging tot clericalisme bestreden.
–  Verder wil de nieuwe aartsbisschop een nieuwe dienst voor Communicatie in het leven roepen. “Volgens een model dat al bestaat in de politieke wereld, zal de nieuwe dienst voorzien in reflectie op de overdracht van informatie aan personen die invloed uitoefenen op opinie en in de media. Deze aanpak is vergelijkbaar met een initiatief dat onlangs in Frankrijk is genomen om meer begrip te kweken voor een andere instituut dat te kampen heeft met veel vooroordelen, het leger.
–  De bisschop wil een grotere rol voor theologische universiteit met betrekking tot leken Hij zal verdere ontwikkelingen, stimuleren door samenwerking op het gebied van opleiding, onderzoek en cultuur te bevorderen.

– Nieuwe initiatieven voor parochies. De aartsbisschop heeft de oprichting aangekondigd een ‘missionaire pool’ als tegenwicht tegen, wat hij beschreef, als de ‘ongrijpbare’ wereld van telkens wisselende relaties waardoor oprechte toewijding afwezig is.”
– Een ander project zal zich richten op “nieuwe pastorale initiatieven voor zieken” in een tijd waarin ziekenhuisopnames steeds zeldzamer en korter worden.
– Tot slot benadrukte aartsbisschop Aupetit de twee roepingen waarvan hij denkt dat ze een grotere rol zullen spelen in parochiegemeenschappen, namelijk diakens en gewijde maagden.
Voor de verschillende terreinen die werden aangeduid heeft de bisschop ook verantwoordelijken benoemd, om niet in goede voornemens te blijven steken.

 

Lees de volledige brief van de bisschop (in het frans)