“Komende topconferentie in Rome, test van onze geloofwaardigheid”

18 februari 2019

 

pater Lombardi, de voorzitter van de februarivergadering zei: “we moeten verdere stappen ondernemen op het gebied van nalatige bisschoppen. Ik hoop dat de pastores aangemoedigd worden om zonder angst verder te gaan.”

 

 

 

 

 

Lombardi: de conferentie zal eeen test zijn van onze geloofwaardigheid in het omgaan met het misbruik.

 

 

 

 

 

 

test geloofwaardigheid

Seksueel misbruik van kinderen is een “test” voor de kerk en haar vermogen om “antwoorden te geven” en, meer in het algemeen, voor haar “geloofwaardigheid”. De plenaire zittingen van de bijeenkomst die de paus in Rome bijeengeroepen heeft met de voorzitters van alle bisschoppenconferenties op 21-24 februari, zullen geleid worden door pater Federico Lombardi.
In een persgesprek schetste hij de context van deze topconferentie. “We moeten dit thema diepgaand en zonder angst behandelen, ik voel het als een serieuze test of kerk en de samenleving in staat zullen blijken om te reageren op ernstige kwesties als” geweld, misbruik, gebrek aan respect voor de waardigheid van anderen.”, Als we onszelf niet verplichten om deze kwalen, deze misdaden – zowel in de samenleving als in de kerk – met wortel en tak uit te roeien, verzaken we onze plicht, “zei de jezuïet. 

wil tot hervorming?

“Als man van de kerk, priester en religieus ben ik er absoluut van overtuigd dat onze geloofwaardigheid hier sterk op het spel staat en dat we nu de kans krijgen onze geloofwaardigheid te herstellen in onze dienstverlening in zorg en opvoeding. Het is daarom noodzakelijk om, “terug te gaan naar de wortels en van daaruit te werken aan een diepgaand herstel. Daarbij gaat het niet alleen over vragen van organisatie en procedure, maar het is ook een test over de vraag hoe serieus we willen hervormen, hoe we met onze levensopdracht omgaan en hoe we de mensen en kinderen die onder misbruik lijden in hun waardigheid ondersteunen.”
Pater Lombardi erkende dat er in de kerk en bij personen individueel nog steeds “weerstanden” leven tegen deze aanpak. “Het was een lange weg van doofpotten en wegkijken tot hier en we betalen daar een hoge prijs voor. Er zal altijd weerstand zijn “, maar we beginnen de goede richting te zien en we moeten onze doelen hoog durven te stellen.”

Realistische verwachtingen

De vroegere woordvoerder van het Vaticaan sprak vervolgens over de verwachtingen over de komende conferentie. “De paus zelf wilde die temperen, toen hij zei: “het is goed om hoge verwachtingen van de kerk te hebben, maar je moet ook realistisch blijven over wat er in een conferentie van slechts drieënhalve dag bereikt kan worden. Daarmee is niet gezegd dat we de verwachtingen moeten afzwakken over de richting die we moeten nemen, maar we kunnen in dit stadium niet alles bereiken. Het zal al mooi zijn als de bisschoppen naar huis gaan met een gevoel van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, weet hebbend van passende procedures en hun toepassingen en dat ze die onbevreesd durven toepassen…” 

Pater Lombardi herinnerde eraan dat sommige slachtoffers ook zullen deelnemen aan de vergadering, met hun getuigenissen, en aan het “dringende” verzoek aan de voorzitters van de bisschoppenconferenties om slachtoffers van hun landen te ontmoeten vóór de Top van Rome, dat was bedoeld om de bisschoppen te doordringen van hun verantwoordelijkheid.

De voormalige woordvoerder van het Vaticaan benadrukte nog eens dat er in verschillende  landen verschillende niveaus van  bewustzijn over de kwestie van misbruik bestaan. Deze februari-top is ook bedoeld om het bewustzijn van minder voorbereide episcopen te vergroten: “Het zou natuurlijk vreemd zijn als een Amerikaanse bisschop zich nog niet realiseerde hoe groot het probleem is, maar het kan toch heel anders liggen voor een bisschop uit een arm land,  in staat van oorlog en met een kleine katholieke gemeenschap.”

Ook vrouwen nemen deel 

Tien vrouwen, vertegenwoordigers van vrouwelijke religieuzen alsook twee vrouwen met een officiële functie in het Vaticaan en een aantal vrouwelijke slachtoffers, zullen aan de bijeenkomst deelnemen. De Vaticaanse Persdienst heeft een “uitgebreide documentatie” voorbereid. Op 18 februari om 11.30 uur werd er een persconferentie gehouden en elke dag zal er een briefing plaatsvinden. De paus zal zondag een slottoespraak houden, “en dan volgen er natuurlijk vervolgacties: de bisschoppen zullen naar huis terugkeren, ze moeten in praktijk brengen wat ze hebben geleerd, de organisatoren zullen de balans opmaken. …. We moeten niet veel documenten verwachten, maar er zal een gezamenlijk antwoord gegeven moeten worden op de behoeften van de gemeenschap van de kerk om zonder angst en moedig de goede richting te kiezen. “ aldus pater Lombardi.  

bron: The Vatican Insider, La Stampa
vertaling en bewerking: redactie www.deroerom.