Wat Europa kan leren van de Amazonesynode.

22/10/2019

De Amazonesynode zet in op netwerken van bisdommen, ordes, hulporganisaties en andere grensoverschrijdende organisaties. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn voor de Europese Kerk,  aldus viel maandag te beluisteren uit de kring van religieuzen in Rome.

De Luxemburgse kardinaal Jean-Claude Hollerich voegde eraan toe dat een integrale ecologie de natuur niet verheerlijkt, maar mensen die afhankelijk zijn van de natuur in het centrum plaatst, en ook nationalistische krachten kan tegengaan. Als voorzitter van de Europese bisschoppenconferentie COMECE neemt hij momenteel deel aan de Amazonesynode in het Vaticaan. De bestaande kerkelijke structuren in Europa zijn te hiërarchisch gestructureerd om voldoende effectief te zijn, zei Hollerich. Bovendien moet zo’n netwerk op zijn minst oecumenisch zijn en ook verder gaan dan de kerken. Als voorbeeld noemde de kardinaal zijn eigen deelname aan een demonstratie “Fridays for Future” in Luxemburg, die door socialistische vakbondsmensen zeer gewaardeerd werd.

 

Volgens directeur Heinz maakt Adveniat (de Adventsactie in Duitsland voor Latijns Amerika) deel uit van het kerkelijke Panamazonia-netwerk Repam, dat een belangrijke rol speelt in de synode. Een soortgelijk netwerk in Europa zou een goede vrucht van de synode kunnen zijn, zei Heinz. Er zijn momenteel echter geen concrete voorstellen in die richting. Als een voorbeeld van mogelijke lobby door een dergelijk netwerk, noemde Heinz het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over inheemse en tribale volkeren. Ze proberen bijvoorbeeld de Duitse regering te overtuigen om de overeenkomst “ILO 169” te ondertekenen. Deze bepaalt onder meer dat inheemse volkeren moeten worden geraadpleegd als hun grondgebied door belangrijke maatregelen wordt getroffen.

( bron: kna – pr)

Lees ook ons bericht over de reorganisatie van de Latijns-Amerikaanse bisschoppenconferentie CELAM