Kerk en jonge mensen synodeblog dag 13


De synode wordt voorgezeten door een presidium, bestaande uit de secretaris-generaal, de hoofdredacteur, twee speciale secretarissen en vier door de paus benoemde kardinalen. De gespreksleider wisselt iedere dag. Ieder heeft zijn eigen stijl. Vandaag is dat kardinaal Sako. Naar hem kijk ik uit, omdat hij op een humoristische manier de vergadering weet te leiden. Vandaag begon hij aldus: “Om te verhinderen dat we in slaap vallen, vertel ik graag een grapje. De paus vindt dat niet erg. De zaal lachen, nog voordat er een grap kwam. “Een priester kwam biechten. Hij knielde neer en beleed zijn zonden. Toen hij klaar was, vroeg de biechtvader. “Bent u een priester?” Hij antwoordde: “Ja.” “Waarom zei u dat in het begin niet?” De priester antwoordde: “Ik wist niet dat dat een zonde was.” 

Hier is een goed humeur nodig. We horen de ene interventie na de andere. Al in zijn openingstoespraak had de paus gezegd dat de synode concrete voorstellen zou moeten doen, zodat we met ideeën naar huis zouden reizen in plaats van alleen met een zweverig  document. Maar in feite moeten we luisteren naar de ene spirituele impuls na de andere, soms nieuwe analyses of algemene eisen. Ik blijf me afvragen: hebben de bisschoppen geen idee over wat een concreet antwoord zou kunnen zijn op de situatie van jongeren? Is er een gebrek aan creativiteit of durven ze gewoon niet?

 

Voor onderwijs in het leven

Gisteren, op het terras, is een bisschop echt opstandig geworden: “Het is verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Het vagevuur is er niets bij. Ik begrijp niet waarom alles hier zo saai is. “
Een kardinaal zei tijdens de koffiepauze: “Waarom durft niemand concrete suggesties voor verandering te doen? Om bijvoorbeeld geloofwaardiger te worden, kunnen we onze titels Eminentie en Excellentie afschaffen. Of we kunnen voorstellen om een aandeel te hebben in het proces van een bisschopsbenoeming.” 

Maar ik wil geen zwartkijker zijn, omdat van tijd tot tijd ook echt goede suggesties worden gedaan. Gisteren bracht een  vrouwelijke auditor heel mooie ideeën over hoe evangelisatie in onze tijd succes zou kunnen hebben. Ze drong er ook op aan de opleiding van priesters te veranderen. In deze context zijn wat voorzichtige maar duidelijke opvattingen te horen: twee curiekardinalen eisen dat de vorming van priesters drastisch moet veranderen. De toekomstige priesters zouden niet niet uit de samenleving geïsoleerd moeten worden voor hun opleiding, maar juist geconfronteerd moeten worden met het concrete leven van iedere dag. Alleen dan zou je het leven en de prediking goed kunnen leren kennen. In mijn ogen een goed begin.

 

Begeef je op weg

Ze zijn er, de momenten van verrassing. Ik hoop van harte dat ze na de synode geen slechte grap zullen blijken te zijn  en dat de bisschoppen meer vertrouwen zullen ontwikkelen en dat ze er de vaart in gaan zetten, zoals kardinaal Sako.

 

Ik zie je morgen

Clemens Blattert SJ

foto: clemens blattert