Dertig jaar De Roerom

SYMPOSIUM DERTIG JAAR DE ROEROM EEN FEESTJE

Op 9 september werd uitbundig het dertig jarig bestaan gevierd van de Roerom. Daar hebben we in het septembernummer al kort over verteld en ook over de verheffing van Peer Verhoeven in de adelstand, de orde van Oranje Nassau. We beloofden in ons oktobernummer verslag te doen van de inhoudelijke bijdragen.

Onder voorzitterschap van diaken drs. Nico Smit uit Hilversum werden de aanwezigen door een interessant middagprogramma geleid. Drie sprekers waren uitgenodigd iets te vertellen over levensgebieden waar een groot deel van onze abonnees zich met ziel en zaligheid en hun leven voor hebben ingezet: zorg, onderwijs, geloof en kerk. Levensgebieden die ook allemaal in transitie zijn. Het kan niet meer zoals het ging, de tijden zijn veranderd, en we moeten op zoek gaan naar begaanbare wegen voor de toekomst.

Diaken Smit begon met een woord van bezinning en dankbaarheid, dat stil maakte en zette daarmee de toon voor een symposium dat het karakter van een viering kreeg. Dankbaar los laten wat was en je hart openen voor wat komt. Met prachtige koor- en samenzang door het koor van de Helvoirtse Open Kerk werden de lezingen afgewisseld.

Als eerste spreker kwam de Osse wethouder sociale zaken drs. René Peters aan het woord met een voordracht die als titel had: HET IS EERLIJKER OM VERSCHIL TE MAKEN.

In de tweede voordracht (uitgesproken door Dr. Jos Roemer, identiteitsbegeleider onderwijs) werd betoogd dat men ontkerkelijking ten spijt, in het onderwijs HETZELFDE ANDERS DOET.

En bisschop Gerard de Korte streeft naar WEER EEN HARTELIJKE UITNODIGENDE KERK  vertelde hij in een toespraak waar naar werd uitgekeken.

Met een langdurig hartelijk applaus werden sprekers en dagvoorzitter bedankt voor hun inspirerende inbreng, waarvan een korte samenvatting hieronder volgt.