Meldingen misbruik onder Franciscus

2.200 meldingen van misbruik onder paus Franciscus

In afwachting van een volledig overzicht voor de wereldkerk gaf de nuntius in Duitsland al enkele cijfers inzake meldingen van seksueel misbruik vrij.
Opening van de topbijeenkomst over misbruik en kinderbescherming in Rome © Vatican Media

Opening van de topbijeenkomst over misbruik en kinderbescherming in Rome © Vatican Media

Sinds het aantreden van paus Franciscus kwamen er bij de Congregatie voor de Geloofsleer 2.200 meldingen binnen inzake seksueel misbruik door katholieke geestelijken. Dat heeft aartsbisschop Nikola Eterovic, de apostolische nuntius in Duitsland, gezegd op het overleg van de Duitse Bisschoppenconferentie (DBK) in Lingen. Bij vele meldingen ging het om misbruik dat juridisch al verjaard was.

Mgr. Eterovic benadrukte in zijn uiteenzetting dat het seksueel misbruik door geestelijken en de omvang daarvan een bron is van schaamte en nederigheid. Maar het is ook een aanmoediging om dit misbruik vastberaden te bestrijden. Wij krijgen ook bij ons op de nuntiatuur meldingen binnen van seksueel misbruik door geestelijken. Het gaat om klachten van mensen die niet tevreden zijn met de manier waarop het bisdom aan hun klacht gevolg heeft gegeven of zij hebben er geen antwoord gekregen. Maar wij kunnen geen verdere actie ondernemen zonder de medewerking van het betrokken bisdom.

Bron: Kathpress.at/kerknet