Themamiddag ‘Vergeving na seksueel misbruik…

Themamiddag ‘Vergeving na seksueel misbruik: mag, kan, moet dat?!’

ma 26 nov. 2018

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU), Stichting VPSG – advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld en zingeving en SMPR – meldpunt seksueel misbruik in de kerk, organiseren een themamiddag over vergeving na seksueel misbruik.

De bijeenkomst is bedoeld voor pastores, geestelijk verzorgers, studenten en docenten van opleidingen theologie en pastorale begeleiding, ervaringsdeskundigen en overige belangstellenden.

“Uiteindelijk heb ik wel kunnen vergeven ja, maar het uitgangspunt was níet omdat het in de Bijbel stond, maar omdat het mij innerlijk vrij maakte.”
“Iedere zondag bidden wij in het onze vader over vergeving. Maar ik krijg er buikpijn van en vaak ga ik niet.”
“Ik ben zelf nog best ver gekomen dat ik, onder zekere voorwaarden, wel open wil trachten te zijn over verzoening. Maar beslist niet vergeving, dat krijg ik niet voor elkaar. Dan barst ik bijna uit elkaar. Daar is de schade te groot voor.”

Bovenstaande uitspraken komen van slachtoffers van incest en seksueel geweld. Voor hen is vergeving na seksueel misbruik niet vanzelfsprekend. Soms leeft er bij een slachtoffer de wens tot vergeving, maar blijkt dat vervolgens in de praktijk toch weerbarstig. Soms blijkt dat het geen ‘echte’ wens is, maar iets wat wordt ervaren als een´christelijke plicht´ of iets wat naasten graag zouden willen. Vaak is helemaal niet zo duidelijk wat mensen eigenlijk bedoelen met het begrip ‘vergeving’.

Met deze themadag willen we verschillende invullingen van het begrip vergeving belichten en het probleembewustzijn rondom vergeving vergroten. Aan de ene kant ervaren slachtoffers die tot vergeving komen dat als bevrijdend, voor henzelf, voor de dader en voor de omgeving. Maar aan de andere kant: als het iets is wat moet en niet lukt kan het schuldgevoelens van het slachtoffer versterken.

Wat betekent dit voor de begeleiding van slachtoffers? Is vergeving iets is wat we zouden moeten nastreven in de begeleiding van slachtoffers? Of zouden begeleiders juist terughoudendheid moeten betrachten? We hopen dat deze themamiddag leidt tot een (probleem)bewuste positiebepaling door de deelnemers.

Programma

Het programma bestaat uit twee lezingen en aansluitend zijn er workshops.

13.30 – 13.50 Welkom en introductie door de dagvoorzitter: Lenny van den Brink, coördinator SMPR
13.50 – 14.20 ‘Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven?!’ door mw. Marie Hansen-Couturier, MA. Zij deed aan de PThU onderzoek naar visies op vergeving na misbruik.
14.20 – 14.45 ‘Vergeving in de praktijk van de VPSG’ door ds. Judith van der Werf (theoloog) en drs. Marjoleine Vosselman (psycholoog), beiden werkzaam als levensbeschouwelijk counselor bij Stichting VPSG.
14.45 – 15.00 Pauze
15.00 – 16.30 Workshops (keuze uit vier workshops)
16.30 – 17.00 Plenaire afsluiting o.l.v Lenny van den Brink
17.00 Napraten met een drankje

Locatie

PThU Amsterdam (Boelelaan 1105), vleugel E, 1e verdieping

Website

http://www.pthu.nl

Meer informatie en contactgegevens

U kunt zich aanmelden via de website van de PThU (www.pthu.nl) of via Marie Hansen (m.c.hansen@pthu.nl) met uw voorkeurskeuze voor een
workshop en de eventuele deelname aan deze middag in het kader van de Permanente Educatie.

 bron: pkn