Synode Blog, dag 13: Een weg die tijd vraagt

Vrijdag, 18.10.2019

De leden van de algemene leiding van de Synode komen op vrijdag en zaterdag bijeen om het concept-einddocument te schrijven. De basis hiervoor zijn de bijdragen van de taalgroepen die donderdag in de plenaire vergadering werden gepresenteerd. (zie ons bericht daarover) 
Komende maandag zullen wij het ontwerp-einddocument te horen krijgen. En dan gaat het terug naar de taalgroepen, die dan de gelegenheid krijgen om waar nodig correcties en aanvullingen te geven.

Het is een weg die we echt gezamenlijk gaan en dat kost natuurlijk tijd. 

Alles heeft zijn tijd in het leven, dat heb ik wel geleerd in de Amazone: geduld hebben en de individuele processen laten rijpen. Vaak is het zo dat de een te snel gaat, de ander te langzaam. Bij de synode is de grote zorg om iedereen naar “Casa Comum” te brengen, in het gemeenschappelijke huis; zo komt ook zeker de universaliteit van de kerk komt tot uiting.

 

De meeste syodedeelnemers, zoals ik, hebben twee “vrije” dagen. Iedereen gebruikt ze anders. Ik moest nog een en ander afwerken op een curie-afdeling in mijn hoedanigheid van voorzitter van de regionale bisschoppenconferentie “Cnbb Norte 2”, die momenteel 13 bisdommen en territoriale prelaturen omvat. Binnenkort zal hier nog een bisdom worden opgericht. Omdat de gebieden gewoon te groot zijn, moeten we structuren maken die beantwoorden aan de pastorale eisen van vandaag, zowel in het groot als in het klein. Als dat slaagt, kunnen we Jezus Christus zo goed mogelijk verkondigen en dicht bij de mensen staan zoals ze willen. Een uitdagende taak, vooral in onze ingewikkelde tijd.

(Vatican News)