Kerk en Jonge mensen synodeblog dag 5

Synode blog dag 5

Gedurende drie en een halve week debatteren bisschoppen, professionals en een aantal jonge mensen van over de hele wereld in het Vaticaan over jeugd, geloof en roeping. Een uitgenodigde expert uit Duitsland: Clemens Blattert SJ. schrijft een blog Vandaag: dag 5.

LEES OOK

 The Synod Blog – Dag 4

2018/06/10

The Synod Blog – Dag 4

2018/05/10

The Synod Blog – Dag 3

Beste lezers,

 

Ik schrijf deze regels in een haast, omdat de sessie vanmorgen extra werk voor me heeft gebracht. De volgende bijeenkomst van de experts staat op het punt van beginnen.
De synode begint nu op snelheid te komen. In de eerste dagen, vooral in de Circuli minori, maakten we kennis met het werkdocument. Nu mogen bisschoppen suggesties doen voor veranderingen, verbeteringen en toevoegingen. Ik neem volledig deel aan de Duitse groep. Als de kringen een wijzigingsverzoek hebben, moet dat worden beschreven. Alle wijzigingsvoorstellen worden verzameld en aan het einde van de bespreking van het eerste deel (vanmiddag) zal er over worden gestemd. Wanneer een wijzigingsvoorstel een tweederde meerderheid krijgt, wordt dit ingediend.

 

Interessant is de voorbereiding van de modi:

Meestal; gaat het zo: eerst praat iemand tot hij een goed voorstel heeft. Maar het kan ook dat iemand zegt: “Ik schrijf dit wel op als  voorstel” of een bisschop glimlacht naar iemand en zegt: “Je deed het zo goed. Ik denk dat je dat voorstel wel  kunt schrijven.”

We werken serieus, constructief, luisteren, betrokken, maar ook met humor. We hebben gisteren aan deze voorstellen gewerkt – afhankelijk van hoe vaak iemand toegelachen werd door een kardinaal, was het mogelijk om de hele zondag door te werken.

Ondanks de strakke timing was er nog tijd voor een cappuccino waarbij ik Julia Brabant leerde kennen. Ze komt uit Erfurt, studeert protestantse theologie, is verpleegster en lid van de Lutherse Wereldfederatie. Namens deze Federatie neemt ze deel als waarnemer bij de Synode.Nog iets heel anders….

In de koffiepauze de prefect van de prefect van de Congregatie voor Onderwijs en de Duitse bisschoppen stonden bij elkaar. Natuurlijk weet ik niet waarover ze spraken. Maar ik kon me goed voorstellen dat het ging over de afwijzing van een akkoordverklaring over mijn medebroeder “Nihil Obstat” (Certificate of Conformity) Ansgar Wucherpfennig.  Met Ansgar woon ik samen in een gemeenschap in Frankfurt. Hij vertelde mij voordat ik naar Rome vertrok dat dit bericht zou gaan komen. Ik vraag me af: zou er nog enige beweging rond dit thema zijn waar te nemen in deze dagen?  Misschien gaat een bisschop tijdens de koffie naar een van de kardinalen en zegt hij: Wat heb je daar gedaan? Of zal een Beierse kardinaal met zijn vuist op tafel slaan en een andere mening naar voren brengen? Ik weet het niet.

Het opnmerkelijke is dat we deze manier van omgaan met grote vragen in deze synode heel concreet aan de orde is: jongeren willen ook vrijuit praten over homoseksualiteit. er is – zoals bisschoppen openlijk zeggen – een waarderende benadering van homo’s nodig.
De huidige gebeurtenissen herinneren me aan de vooravond van het Tweede Vaticaans Concilie. In die tijd waren  de opvattingen van sommige theologen bij de Congregatie van het Geloof aanhangig gemaakt. Leden van de Congregatie wilden de opvattiingen van deze theologen veroordelen. Door het overleg van de Concililevaders werden de opvattingen van deze theologen toegelaten door het kerkelijke gezag . Later kregen sommige van deze theologen zelfs vooraanstaande posities in de kerk.Of zoiets ook het perspectief is voor mijn medebroeder? Het is mogelijk, maar hij heeft in ieder geval de aanstelling voor een nieuwe termijn als rector in Sankt Georgen meer dan verdiend. …

Ik had vandaag graag een aangenamer onderwerp willen brengen, maar het voorafgaande heeft me vandaag bezig gehouden. Morgen zal hopelijk weer positief zijn ….

Clemens Blattert SJ

* opmerking van de redactie van deze site.
Op teletekst van het ZDF (Duitsland 2) is te lezen:
Het Varikaan wijst een Jezuiet af wegens te liberale uitspraken over homoseksualiteit.

Omdat hij te liberale uitspraken heeft gedaan over homoseksualiteit en de vrouw in de kerk wil het Vatikaan de rector van een katholieke Hogeschool in Frankfurt uit het ambt zetten.
Rome heeft geweigerd hem een verklaring van “geen bezwaar” toe te kennen.

Aldus meldt een woordvoeder van de Duitse provincie van de Jezuïeten.

Het Vatikaan zou eisen dat hij zijn uitspraken herroept. Wucherpfennig heeft in 2016 gezegd dat de bijbelteksten over het thema “homoseksualiteit”  verkeerd verstaan kunnen worden.