Slachtoffers van Chileense priester Karadima krijgen compensatie

De Chileense katholieke Kerk moet een aanzienlijke schadevergoeding betalen aan de slachtoffers van de voormalige priester Fernando Karadima.

Het gerecht heeft de Chileense katholieke Kerk woensdag veroordeeld tot de betaling van een aanzienlijke schadevergoeding aan drie slachtoffers van Fernando Karadima. De voormalige priester maakte zich schuldig aan seksueel misbruik van verschillende minderjarigen. De kerkleiding kwam in opspraak omdat zij op de hoogte was van het voortdurende misbruik en de geestelijke probeerde te beschermen. Mee daardoor werd het volledige Chileense episcopaat door de paus naar Rome geroepen om er verantwoording af te leggen. Intussen hebben 9 van de 27 bisschoppen hun taak als bisschop neergelegd.

De rechtbank in Santiago de Chile veroordeelde de katholieke Kerk woensdag tot de betaling van 100 miljoen Chileense pesos (ongeveer 130.000 euro) aan elke eiser. Karadima was pastoor in een residentiële wijk van de Chileense hoofdstad. In 2013 werd een proces tegen hem opgestart wegens seksueel misbruik, maar de rechtbank oordeelde in eerste instantie dat er onvoldoende bewijs was. In 2011 werd de toen tachtigjarige Karadima door een rechtbank van het Vaticaan veroordeeld wegens pedofiele handelingen in 1980 en 1990. Hij kreeg verbod nog langer het priesterambt uit te oefenen.

Bron: La Croix