Paus Franciscus brengt hulde aan zijn voorganger

Paus Franciscus brengt hulde aan wijlen Benedictus XVI

door KEUZE REDACTIE

toewijding en gevoeligheid

Bij de uitvaartdienst voor Benedictus XVI wees Paus Franciscus op de wijsheid en gevoeligheid van zijn voorganger. Bijzonder ging Franciscus in op het vertrouwen van Benedictus in God.

Hij sprak ook over de toewijding van Benedictus in gebed en liefde voor het evangelie. Hij herinnerde ook aan het zwoegen van het pausdom, de moeilijke taken die “een herder” het hoofd moet bieden – “tussen kruispunten en tegenstellingen”. Vertrouwen op God brengt echter de zachtmoedigheid voort “die in staat is alles te begrijpen, te accepteren, te hopen en te riskeren” – zelfs voorbij het misverstand dat dit kan veroorzaken.

Tienduizenden op het Sint-Pietersplein

Het zal de herder doen begrijpen wat er gedaan moet worden en zijn hart en beslissingen aanpassen aan Gods tijden. De paus citeerde in zijn preek vaak uit de voorleesteksten van de dienst en bracht hun uitspraken nogal indirect in verband met zijn voorganger.

Tienduizenden kwamen naar het Sint-Pietersplein om deel te nemen aan het requiem voor de zaterdag overleden Benedictus. In de drie dagen ervoor hadden bijna 200.000 mensen hun laatste eer betoond aan de voormalige paus die in de Sint-Pietersbasiliek lag opgebaard. Na de mis, waaraan ook veel hooggeplaatste vertegenwoordigers van religie en politiek deelnamen, is de begrafenis gepland in een kleine kring in de grotten onder de Sint-Pietersbasiliek.

In zijn homilie benadrukte Franciscus ook “de vermoeiende last” die rust op de schouders van hen die voor anderen pleiten. Hij sprak ook over het “uitputten van de zalving” van een pastor, “vooral daar waar het goede moet vechten en de broeders en zusters in hun waardigheid worden bedreigd”.

Toon liefde met dankbaarheid en hoop

Ten slotte noemde Franciscus de rol van katholieken die aan een paus zijn toevertrouwd. Ze begeleidden zijn leven en vertrouwden het vervolgens toe aan God. Hij riep de gelovigen op om nogmaals dankbaarheid en hoop te tonen aan Benedictus die liefde die nooit vervaagt.

“We willen dit doen met dezelfde zalving en wijsheid, met dezelfde fijngevoeligheid en toewijding die hij ons door de jaren heen heeft gegeven”, zei Franciscus. “Benedictus, jij trouwe vriend van de Bruidegom, moge je vreugde volmaakt zijn wanneer je Zijn stem voor altijd hoort!”

Minstens tien Duitse bisschoppen bij Requiem voor Benedictus XVI.

Minstens tien katholieke bisschoppen uit Duitsland willen het requiem voor wijlen paus Benedictus XVI bijwonen. komen. Onder hen zijn o.a. de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, Georg Bätzing, evenals de aartsbisschop van Keulen, kardinaal Rainer Maria Woelki, en de aartsbisschop van München en Freising, kardinaal Reinhard Marx. 
Kardinaal Eijk was namens de Nederlandse katholieken aanwezig.

bron: Domradio

beeld: Vatican Media