Samenvatting van de taalgroepen (tweede week)

Synodeverslagen als tussenstap: de vraag van de ambten 

Vrijdag 18 oktober

De persdienst van het Vaticaan heeft de rapporten van de 12 taalgroepen gepresenteerd. Dit waren de rapporten met een samenvatting van de twee gespreksronden in de taalgroepen.

Uit deze samenvattingen kunnen er geen conclusies worden getrokken, aldus het verslag van de persdienst.

 

De Italiaanse groep “A” vertrekt in zijn samenvatting van de veronderstelling dat het de hoofdtaak van de kerk is om het geloof in Jezus in het Amazonegebied te verspreiden. Bovenal roept deze taalgroep op tot een einde aan het geweld tegen de inwoners in het Amazonegebied. 
Wat de ambtsvraag betreft, wijst de Italiaanse groep erop dat het canonieke recht nu al getrouwde mannen en vrouwen de mogelijkheid biedt om het evangelie te verkondigen. Tegelijkertijd wordt gewezen op het belang van het celibaat. Het loslaten van de verplichting zou de waarde van deze schat voor de universele kerk kunnen verminderen, volgens deze groep onder leiding van pater Dario Bossi als verslaggever en aartsbisschop Flavio Giovenale als voorzitter.

Suggestie van een eigen Amazone Ritus

Een tweede Italiaanse taalgroep met verslaggever bisschop Filippo Santoro en de voorzitter kardinaal Luis Ladaria Ferrer, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, wenst dat de Amazonesynode de weg van een eigen “Amazone Ritus”  zou uitwerken, vergelijkbaar met die voor de oosterse kerken. Dit zou de verrijking kunnen zijn in het licht van de inheemse culturen.

Tijdens de persbriefing op vrijdag legde Curie-aartsbisschop Rino Fisichella uit hoe een “Amazone Ritus” eruit zou kunnen zien. Naar zijn mening zou dit de inculturatie van het christendom in de Amazone verbeteren. Zo’n nieuw ritus, vergelijkbaar met die van de oosterse katholieke kerken, was “een concrete suggestie” om een “kerk met een Amazone-gezicht zichtbaar te maken”, zei Fisichella. Hij erkende echter ook dat in tegenstelling tot de oosterse kerken met hun eigen riten een fundamenteel verschil moet worden vermeld: de riten in de Byzantijnse kerken hebben namelijk een ‘oude traditie’. Voor de kerk in de Amazone zou het  een vernieuwing zijn als een dergelijke ritus zou worden geïntroduceerd.

 

De ecologische dimensie

De groep “A” in het Portugees met als verslaggever bisschop Neri J. Tondello en aartsbisschop Jesus Cizaurre Berdonces als voorzitter  heeft de milieudimensie van de Amazone benadrukt. Het is een zorg van iedereen om het “gemeenschappelijke huis” te beschermen en te promoten. 
Groep “B” van de Portugese taalgroep met bisschop Evaristo Spengler als verslaggever en bisschop Pedro Brito Guimaraes als voorzitter benadrukt de bescherming van de inheemse bevolking en de kwestie van interculturaliteit. Het diaconaat van de vrouw kwam aan de orde maar werd niet echt uitgediept.

 

Hulp van de wereldkerk nodig

De Portugees sprekende groep “C” met bisschop Vilsom Basso als verslaglegger en bisschop José Da Silva als voorzitter heeft de sociale en culturele dimensie behandeld. Amazonia heeft de hulp van de universele kerk nodig om de uitdagingen aan te gaan.

De Portugees sprekende groep “D” met de verslaggever Bisschop Wilmar Santin en voorzitter Alberto Taveira Correa richtte zich op de toerusting van leken en de vorming van missionarissen in het Amazonegebied. Ze noemden ook het probleem van geweld in de regio. Juist de armen worden in het Amazonegebied dikwijls bedreigd.

De groep “A” van de Spaanstalige taalcirkel met bisschop José Azuaje Ayala als verslaggever en kardinaal Aguiar Retes als voorzitter spreekt onder andere over het belang van de jongeren voor de Kerk in deze regio en zij moet daar aandacht aan besteden.  De uitdagingen voor de inheemse jongeren daar zijn hetzelfde als die voor andere jongeren waar ook ter wereld, bv. Op het gebied van de digitale wereld.

Nieuw ministerie voor de deelname van de leken

De Spaanstalige groep “B” met bisschop Francisco Munera Correa als verslaggever en bisschop Edmundo Valenzuela Mellid als voorzitter roept op tot een nieuw ambt voor de kerk in het Amazonegebied. Leken zouden zo in een nieuwe bediening kunnen participeren.

 Groep “C” met pater Roberto Jamarillo als verslaggever en bisschop Jonny Reyes Sequera als voorzitter wijzen op de problemen met klimaatverandering. De moeilijkheden en problemen in verband met vluchtelingen en migranten in het Amazonegebied zijn ook besproken door deze Spaanstalige groep. Hier moet de kerk ook antwoorden geven.

 

Groep “D” met pater Alfredo Ferro Medina als verslaggever en aartsbisschop Omar de Jesus Mejia Giraldo als voorzitter wijst erop dat men moet uitgaan van de realiteit in het Amazonegebied. Men moet rekening houden met de volkeren en het hele grondgebied, zo werd gezegd in deze Spaanstalige groep.

Een andere Spaanstalige groep – “E” – met de verslaggever bisschop José Travieso Martin en kardinaal Rodriguez Maradiaga als voorzitter, sprak over de spiritualiteit die de kerk in het hee Amazonegebied zou moeten leren en zich eigen maken.

 

Reactie van de kerk op de roep van de mensen en de aarde

De gemengd Frans-Engels sprekende groep met bisschop Emmanuel Lafont als verslaggever en kardinaal Jean-Claude Hollerich als voorzitter ging in op de pastorale dimensie en wees op de dubbele functie van een “regionale” en tegelijkertijd “universele” synode BETROKKEN. Het belangrijkste punt in deze synode is de reactie van de kerk op de roep van de mensen en de aarde.

 

(Vaticaan nieuws)