Synode Blog, dag 17: Gebed draagt de synode

Dinsdag 22.10.2019

Vandaag zitten we in de kleine discussiegroepem en behandelen we het laatste document van de Synode. Er worden zinnen gewijzigd, punten toegevoegd of verwijderd, zodat het uiteindelijke document zo duidelijk mogelijk is. De synode is geen parlement en heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar er zal wel gestemd worden. De paragrafen van het definitieve document kunnen al dan niet worden aanvaard. Of het geheel zal worden gepubliceerd, is nog niet duidelijk. Eén ding is zeker, het zal worden gegeven aan de Heilige Vader, die later zijn eigen brief aan de synode zal publiceren.

Op dit punt wil ik deze gelegenheid aangrijpen om al diegenen te bedanken die ons op dit Amazone pad vergezellen, die “de vingers gekruist houden” voor ons, die ons tekenen van welwillendheid sturen en voor ons bidden. Van de Amazone uit mijn bisdom Óbidos, maar ook uit de hele regio Amazonia, uit Brazilië, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en andere landen heb ik zeer bemoedigende feedback gekregen. Zo wordt deze wereldwijde familie tastbaar….Dank je wel!

 

Er zijn de jonge mensen van de “Pastoral da Juventude”, het jeugdwerk in Óbidos, die zich intensief met de synode en zijn onderwerpen hebben beziggehouden. Er zijn religieuzen die ons steunen, priesters, diakens en vele gelovigen die zich aansluiten bij het gebed van de synode. En ook zoveel goede kennissen en vrienden, die de synodevaders en -moeders in hun hart dragen door gebed. Een vriendelijke nicht van een overleden broer uit Rottweil vertelde me: “Elke avond bid ik de rozenkrans voor jou”!

Dit zijn de waardevolle schatten van onze kerk, die samen de kerk van Jezus Christus bouwen vanuit een positieve intentie en motivatie. Voor dit alles zeg ik oprecht bedankt en een God zegene je!

(Vatican  News)