Civiele procedure tegen kardinaal Pell

Tegen kardinaal George Pell is onlangs een civiele procedure gestart bij de Supreme Court of Victoria in Australië. De eiser, wiens naam onbekend moet blijven, heeft tevens de Australische staat Victoria voor de rechter gedaagd, alsook Aartsbisdom Melbourne en een weeshuisstichting. Dat melden Australische media.

Pell zit momenteel in de gevangenis in afwachting van zijn veroordeling nadat hij door een jury was schuldig bevonden aan seksueel misbruik van twee 13-jarige jongens. De rechter van de County Court of Victoria in Melbourne zal op 13 maart de strafmaat bepalen. Op 7 juni, zo is al in een opmerkelijk vroeg stadium bekendgemaakt, wordt het hoger beroep in deze strafzaak in behandeling genomen.

De vervolging van de kardinaal in deze strafzaak, berustte op de aanklacht dat Pell in de jaren negentig twee koorknapen in de sacristie van de kathedraal zou hebben misbruikt. Daarom werd deze zaak in de Australische media het ‘Kathedraalproces’ genoemd. Er zou ook nog een tweede strafzaak plaatsvinden, het zogenoemde ‘Zwembadproces’ of ‘Zwemmersproces’, maar dit werd door de openbare aanklager gestaakt omdat de bewijzen niet hard genoeg zouden zijn.

De 50-jarige man die nu de civiele procedure aanspant, zou als getuige optreden in het Zwemmersproces. Volgens The Age zat de eiser in de jaren zeventig in St. Joseph’s Boys Home in Ballarat, een katholiek weeshuis gerund door nonnen. Hij zou door George Pell, die toen als priester werkzaam was in een parochie in Ballarat-Oost, in een zwembad zijn misbruikt. De man eist nu compensatie voor geleden psychisch leed, medische kosten en gederfde inkomsten.