Franse bisschoppen nemen maatregelen tegen misbruik

Franse bisschoppen maken een vuist tegen misbruik

De Franse bisschoppen kondigen een onafhankelijk onderzoek aan naar seksueel misbruik door katholieke geestelijken.

De Franse bisschoppen hebben op hun herfstoverleg in Lourdes, dat vandaag zaterdag eindigt, afgesproken om een onafhankelijke onderzoekscommissie op te richten die het seksueel misbruik van minderjarigen door katholieke geestelijken na 1950 moet onderzoeken. Tegelijk werd afgesproken om in de toekomst nauw samen te werken met slachtoffers van seksueel misbruik.

 

 

De crisis over seksueel misbruik binnen de Franse katholieke Kerk brak uit nadat bekend raakte dat de priester Bernard Preynat, destijds een tijdlang aalmoezenier van de scouts, jarenlang kinderen seksueel had misbruikt. Preynat bleef nog tot in 2015 als priester actief, ook nadat aartsbisschop Philippe Barbarin van Lyon al tussen 2004 en 2005 door misbruikslachtoffers van het misbruik op de hoogte werd gebracht. Kardinaal Barbarin, sinds 2002 aartsbisschop van Lyon, werd in dat verband begin dit jaar door een Franse rechtbank gedagvaard voor voor nalatigheid.

In een omstandige verklaring, die woensdagavond werd gepubliceerd, schrijven de Franse bisschoppen ervan overtuigd te zijn dat samenwerking met de slachtoffers van seksueel misbruik essentieel is om herhaling te voorkomen. De onafhankelijke commissie krijgt de opdracht na te gaan hoe de Franse Kerk het seksueel misbruik heeft aangepakt en om een analyse te maken van de efficiëntie van de preventiemaatregelen, die al eerder werden afgekondigd. De samenstelling wordt binnen twee weken bekendgemaakt. Bij meldpunten van de Franse katholieke Kerk hebben zich tussen 2017 en 2018 in totaal al 211 slachtoffers van misbruik gemeld. Meer dan de helft daarvan vond plaats vóór 2000. Voor die slachtoffers wordt een financiële compensatie in het vooruitzicht gesteld.

Bron: CERF/La Croix/Katholisch.de/kerknet