Kerk moet alternatieven zoeken voor priestertekort in Amazone

Volgens mgr. Lisboa de Oliveira moet de synode over de Amazone zich afvragen hoe zoveel mogelijk gemeenschappen volwaardig eucharistie kunnen vieren.

Bisschop Jose Ionilton Lisboa de Oliveira van het Braziliaanse Itacoatiarabetreurt het dramatische tekort aan priesters in het Amazonegebied. Volgens hem staat de regionale synode over Amazone, die op initiatief van paus Franciscus plaatsheeft, voor de grote uitdaging om op zoek te gaan naar alternatieven. Het probleem van katholieke gemeenschappen zonder echte herder, komt niet alleen voor in het Amazonegebied. Het gaat ook om andere gebieden in Brazilië en de wereld.

Bisschop Lisboa de Oliveira: Wij moeten zoeken naar een oplossing die ons in staat stelt om alle gemeenschappen op dezelfde manier toegang te verlenen tot de eucharistie, zoals zij vandaag al allen toegang hebben tot de Woorddienst. De bisschop bemerkt terloops nog dat de regionale synode ook voor de uitdaging staat om de Amazone en zijn oorspronkelijke bewoners tegen de plundering van hun bodemrijkdommen en tegen landonteigeningen te beschermen.

Bron: Kathpress.at/kerknet  (12 mei 2019)