Vrouwen worden in de synode gediscrimineerd

 

 

 

Vrouwen eisen stemrecht voor zusters bij Amazonesynode

Een groep vrouwen, waaronder veel religieuzen, eisen het recht om te stemmen bij de bisschoppensynode. Vandaag, 3 oktober, drie dagen voor de start van de Amazonesynode, is er een bijeenkomst in de Bibliotheca Valcelliana in Rome. Daarbij zal ook bisschop Felix Gmür, aanwezig zijn, de voorzitter van de Zwitserse Bisschoppenconferentie. 

 

Op zondag begint in het Vaticaan de bisschoppensynode over het Amazonegebied. Herhaaldelijk  is het voorgekomen dat een afgevaardigde van de Vereniging van mannelijke religieuze oversten (USG), door het Vaticaan tot de synodevaders werd gerekend en dus stemrecht had. Daartegenover hebben de tien vrouwelijke religieuzen die door de Vereniging van Vrouwelijke Religieuze Oversten (UISG) werden om deel te nemen aan de Synode, geen stemrecht.

De Zwitserse religieuze Irene Gassmann, priores van het Benedictijnse klooster Fahr, sprak dinsdagavond tijdens een persconferentie in Rome over “genderdiscriminatie”. Het was voor haar belangrijk dat vrouwen niet alleen betrokken zouden zijn, maar ook inspraak hadden, zei de priorin in een interview met Radio Vaticana.

“De synode gaat over kwesties die het hele volk van God treffen, en vrouwen maken er deel van uit met hun ervaringen. Als vrouwen geen inspraak hebben, mist de kerk een enorme kans en doet ze afstand van een groot potentieel. Het gaat hier over gelijke rechten. Als het mogelijk is dat een mannelijke religieus die geen priester is, inspraak heeft in de synode en een vrouwelijke religieus zuster dat niet heeft, dan is dat discriminatie op grond van geslacht. “

Het stemrecht op de Synode betreft de eindstemming, dan wordt per paragraaf over het definitieve document gestemd. Dit slotdocument heeft niet de betekenis van pauselijk leergezag, maar moet beschouwd worden als resultaat van het werk in de synode en als een belangrijke fase in het synodale proces. Daarna stelt de paus zijn eigen tekst op over het thema van de Synode, die tekst krijgt het karakter van het pauselijke leergezag. 

We vroegen Irene Gassmann: heeft het wel zin om zoveel energie te steken in iets dat maar betrekkelijke betekenis heeft?

“Het gaat om een signaal. Vrouwen werken samen, ze denken mee,  een teken van waardering en ereknning van het meewerken en meedenken van vrouwen. Het is ook een teken waar veel katholieken op wachten, dat de kerk aan vrouwen gelijke rechten verleent, stemrecht tot het einde toe. “

 

Op hetzelfde niveau

Juridisch gezien staan religieuze mannen zonder wijding, zogenaamde broeders, op hetzelfde niveau als religieuze vrouwen, zij zijn allen leken. “Wanneer broeders kunnen stemmen, kunnen zusters dat ook”, concludeerde zuster Simone Campbell, directeur van Nuns on the Bus (VS), tijdens de persconferentie. Hoewel het laatste document van de Synode niet bindend is voor het leergezag, zijn veel katholieke gelovigen zeer geïnteresseerd in een document over de synodekwesties van Amazonas dat de uitdagingen aangaat waarmee ze worden geconfronteerd in het licht van het geloof. “Het gaat erom de hele kerk te laten spreken”, zegt Campbell.

Het stemrecht voor religieuze vrouwen is slechts een eerste stap op weg naar zichtbare gelijkheid in de kerk, zei Deborah Rose-Milavec, secretaris-generaal van de Amerikaanse organisatie FutureChurch. 

De in Liechtenstein gevestigde katholieke stichting “Voices of Faith” coördineert de activisten die opkomen voor het stemrecht van vrouwen te stemmen bij de Synode. Ze lasnceerde al een handtekeningcampagne gelanceerdonder het motto “Stemmen voor katholieke vrouwen”, die volgens Rose-Milavec in korte tijd 10.000 handtekeningen heeft ontvangen. De organisatoren kondigen aan dat ze hun campagnes zullen voortzetten totdat vrouwen het recht hebben om te stemmen op synodes.

(bron: Vaticaans nieuws – gs)