Aanvullend materiaal synodaliteit

Er is heel wat aanvullend materiaal beschikbaar om het synodale proces, binnen en buiten de geloofsgemeenschappen.

 • Column bisschop De Korte “Luisteren naar wat Gods Geest zegt”
  LUISTEREN NAAR WAT GODS GEEST ZEGT – 13 oktober 2021  
 • Filmpje “Synodaliteit!”
  Dit filmpje is bedoeld als een korte inleiding op het begrip synodaliteit, om zo op een toegankelijke manier uit te leggen wat synodaliteit nu precies is en wat er allemaal bij komt kijken. Zie het filmpje hieronder, of kopieer de link: Synodaliteit! Wat is het? 
 • Flyer
  De flyer is voor iedereen die wil begrijpen waar de synode over gaat, en daar ook graag een bijdrage aan wil leveren. U kunt deze flyer gebruiken om na te denken over het kerkzijn, alleen of samen met anderen. Deze flyer kunt u tzt downloaden.
 • Gesprekshandleiding “samen op weg”
  Deze handleiding is bedoeld voor pastores, groepsbegeleiders en iedereen die graag met een groep mensen in gesprek wil. In dit document staan handvaten om een bijeenkomst te organiseren, en een aantal inhoudelijke suggesties.
  Klik hier om de gesprekshandleiding te downloaden.  
 • Lezing prof. Myriam Wijlens
  Op 11 januari heeft professor Myriam Wijlens een online-lezing gegeven over de theologische basis van de synode. Zie het filmpje

Verder materiaal

 • Gebed voor de bisschoppensynode
  Het Secretariaat van de Bisschoppensynode reikt het gebed “Adsumus Sancte Spiritus” aan. Het gebed in het Nederlands vertaald met ‘Wij staan voor U, Heilige Geest’ is een oud gebed. Het wordt toegeschreven aan de heilige Isidorus van Sevilla (560 – 636) en is in de loop van de eeuwen vaak gebeden bij kerkelijke bijeenkomsten zoals synodes. Elke sessie van het Tweede Vaticaans Concilie begon met het gebed tot de Heilige Geest. Het Secretariaat van de Bisschoppensynode reikt het in vereenvoudigde vorm aan, zodat het goed bruikbaar is voor groepen en liturgische samenkomsten.
  Klik hier om het gebed ‘Wij staan voor u heilige Geest te downloaden.
 • Logo bisschoppensynode (Nederlandse versie)
  Klik hier om de Nederlandse versie van het logo (PDF, EPS, SVG, PNG en JPG) te downloaden

Verdere informatie uit het bisdom Den Bosch


Nieuwsberichten over de Synode
Bisschop De Korte nodigt iedereen uit mee te praten over de toekomst van de katholieke geloofsgemeenschap – 11 februari 2022
Een synodale kerk? Jongeren, laat jullie stem horen! – 19 januari 2022
Professor Myriam Wijlens verzorgt inleiding op digitale netwerkbijeenkomst – 6 januari 2022
Openingsviering voorbereidingstraject Synode 2023 – 12 oktober 2021
Bisdom ontvangt gesprekshandreiking voor synode van de bisschoppenconferentie – 11 oktober 2021
Vaticaan: in drie fases op weg naar de bisschoppensynode 2023 – 25 mei 2021

BISDOM HAARLEM-AMSTERDAM

Synodebijeenkomst 5 maart
Religieuzen, Nieuwe Gemeenschappen en Kerkelijke Bewegingen

gepubliceerd: woensdag, 9 februari 2022

Op zater­dag 5 maart 2022 vindt in de Kloosterhof in Noord-Scharwoude een synodale bij­een­komst plaats voor Reli­gi­euzen, Nieuwe Ge­meen­schappen en Ker­ke­lijke Bewe­gingen.

Alle ge­meen­schappen hebben per­soon­lijke uit­no­di­ging ont­van­gen van mgr. Hendriks om in hun eigen kring een of meer synode-bij­een­komsten te hou­den. De vruchten hier­van zullen niet alleen ten goede komen aan de ge­meen­schappen zelf. Op de dio­ce­sane dag wor­den zij uit­ge­no­digd om deze vruchten ook te delen met ver­te­gen­woor­digers van de andere ge­meen­schappen in een speciale synodale bij­een­komst.

Ter onder­steu­ning ont­vingen zij een lijst met vragen die toegespitst zijn op het leven in ge­meen­schap in ver­bon­den­heid met de kerk en de wereld.

NEDERLANDSE RELIGIEUZEN

De landelijke koepel van religieuzen besteedt ook de nodige aandacht aan het thema “synodaliteit”. Klik hier om op de website van KNR de informatie te lezen.