Synode, de laatste spurt

De laatste fase van de Amazonesynode is aangebroken. Momenteel herzien de 12 taalgroepen het ontwerpdocument. Gudrun Sailer neemt als waarnemer deel aan de synode. Vatican News interviewt haar.

 

Hoe vordert het werk?

Het werk vordert snel en het  staat enigszin onder druk. Hoewel de synode drie weken, vier zondagen en de drie weken daartussen duurt, hebben de deelnemers nog steeds het gevoel dat de tijd uiteindelijk kort is. Waarom? Omdat er in de twaalf taalgroepen, – elk van 20 tot 25 personen – wat onbehagen is over het gepresenteerde ontwerpeinddocument. Naar het oordeel van velen is de tekst is lang, en tegelijkertijd ontbreekt er iets. Daarom zullen vele amendementen worden aangedragen, paragraaf voor paragraaf, woord voor woord. Dit is allemaal normaal bij een synode. Het is immers een gezamenlijke zoekopdracht. Toch leeft de hoop dat als resultaat een goed document aan de paus overhandigd zal gaan owrden.

Waarom werd het concept-einddocument niet gepubliceerd?

Dat was niet gepland. In tegenstelling tot eerdere synoden, waar tussentijdse rapporten zijn gepubliceerd – en soms zwaar bekritiseerd – heeft de synode nu besloten zich niet te laten beïnvloeden door openbare debatten. Afgezien daarvan is de publiciteit bij de synode aanzienlijk. Elke dag zijn er persbriefings met vijf tot zes synode-deelnemers achter de tafel. Ze delen hun indrukken en dragen eraan bij dat de synode echt als een proces wordt begrepen, niet alleen door degenen die deelnemen, maar ook door het geïnteresseerde publiek.

 

Wat gebeurt er in de tijd tot aanstaande zondag, wanneer de paus voorgaat in de afsluitende mis?

Dinsdagavond hebben de taalgroepen tot 19.15 uur, de kans om hun wijzigingsverzoeken voor het definitieve document in te dienen. Het wordt behoorlijk hectisch, zoals ik het ervaar. Er spelen emoties en tegelijkertijd is er de zekerheid dat iedereen zich inspant tot samenwerking en ervoor wil zorgen dat deze tekst niet afhankelijk is van een enkeling of een paar mensen. Woensdag, donderdag en vrijdagochtend staat voor de meeste deelnemers ‘vacanza’ op het rooster, dus vrij-af.

 

Maar dat gaat toch niet voor iedereen op dacht ik?

Dat klopt, nu breekt de fase van het ‘echte werk’ aan voor de redactiecommissie, die alle wijzigingsverzoeken beoordeelt, verwerkt of afwijst. De volgende plenaire vergadering is dan vrijdagmiddag dan wordt de definitieve versie voorgelezen en overhandigd. De deelnemers hebben dan de nacht- en zaterdagochtend om het document door te nemen en ze gaan zaterdagmiddag over het definitieve document stemmen. De paragrafen met een tweederde meerderheid worden dan als geaccepteerd beschouwd. Vervolgens zijn er enkele afsluitende toespraken en ten slotte wordt gezamenlijk het Te Deum gezongen. Zondag is dan de plechtige mis met de paus in de Sint-Pieter.

(Vatican News)