Ierse Kerk bidt voor slachtoffers van misbruik

De Ierse katholieke Kerk werd bijzonder hard getroffen door seksueel misbruik en zag daardoor de kerkpraktijk ook sterk dalen.

De katholieke bisschoppen in Ierland roepen parochies en gemeenschappen op om op 15 februari, sinds 2017 de jaarlijkse Dag voor slachtoffers en overlevenden van seksueel misbruik, kaarsen te branden en te bidden voor de slachtoffers van seksueel misbruik. Op vrijdag begint in Ierland de gebedsweek voor overlevenden van misbruik, ter voorbereiding van het overleg van paus Franciscus  met de voorzitters van alle bisschoppenconferenties wereldwijd over de aanpak van seksueel misbruik in de katholieke Kerk van 21 tot 24 februari in Rome. Voor het overleg zijn naast de voorzitters van de nationale bisschoppenconferenties ook de oversten van kloosterordes en religieuze congregaties en verantwoordelijken van de oosters-orthodoxe Kerken uitgenodigd. België wordt vertegenwoordigd door kardinaal Jozef De Kesel, Nederland door bisschop Van den Hende van Rotterdam.

Met het aansteken van deze kaarsen denken wij aan onze broeders en zusters, en hun gezinnen, die levenslang lijden onder de gevolgen van misbruik, wiens vertrouwen diep is geschonden en wiens geloof door plegers van misbruik zwaar op de proef wordt gesteld, verduidelijkt aartsbisschop Eamon Martin van Armagh. De voorbije weken had ik het voorrecht om slachtoffers en overlevenden van misbruik en familieleden in vier Ierse provincies te ontmoeten. Ik ben getroffen door hun moed en overweldigd door hun vrijmoedigheid van geest. Het is mijn bedoeling hun ervaringen en inzichten later deze maand, zowel persoonlijk aan paus Franciscus als meer algemeen, aan de vergadering in Rome door te geven.

Bron: Crux/kerknet