Synode Blog, dag 18: leren omgaan met de druk van de media

 

Woensdag, 23.10.2019

De groep die het definitieve document van de synode opstelt, behandelt vandaag en morgen de wijzigingsverzoeken die uit de taalkringen kwamen. Op vrijdagmiddag nemen we kennis van het volledig herziene document. Terwijl enkelen het laatste document schrijven, hebben de overigen gewoonweg vrij. En ieder vult die tijd op eigen  wijze in. Na twee en een halve week van intensieve synode-activiteiten, zijn deze twee dagen als een geschenk om te ondernemen waar je tot nu toe niet kon komen.

Sinds de eerste synodedag leren we veel van paus Franciscus. In de eerste plaats is hij er gewoon. Hij komt te voet naar de plenaire vergaderingen vanuit het Casa Santa Marta (dat ook slechts een paar stappen verwijderd is), meestal vergezeld door een paar deelnemers die daar ook zijn gehuisvest. En dan is Franciscus er gewoon, zonder veel ophef, net als iedereen. Wie met hem wil praten, kan hem benaderen. Sommigen willen gewoon wat praten en natuurlijk een foto, anderen brengen een klein cadeautje mee. Alles met een natuurlijkheid die indruk maakt.

In de synode-aula Hal zit de paus altijd heel rustig in de stoel die voor hem is voorzien en luistert aandachtig wanneer iemand spreekt. Soms neemt hij aan het einde van de sessie even het woord om dit of dat te verdiepen of om zijn indruk te geven.

Zijn houding toont nederigheid. Hij is aandachtig voor iedereen. Zijn bezorgdheid voor de kerk en de samenleving, evenals zijn toewijding als herder, die zorgt voor het welzijn van de mensen, is ook duidelijk.

 

Maar samen leren we omgaan met de druk die de (social) media op ons uitoefenen.  Daar zien we echt een enorm scala aan interpretaties, beoordelingen en kritiek. Ik zou willen zeggen: ik ervaar de synode anders. Ik wil op dit punt voor iedereen spreken. We ervaren een geest van broederschap en een klimaat van gebed. De Heilige Geest is merkbaar aanwezig. Er is een sfeer van nabijheid onder ons. Het vermogen om te horen, te luisteren naar anderen, alleen omdat ze anders zijn, brengt ons naar een diepere dimensie, weg van de oppervlakte. Respect voor andere mensen en meningen helpen dingen beter te begrijpen en te heroverwegen.

We zoeken en vechten voor consensus, dat is een ander aspect van het geheel. En bovenal is het de liefde voor de kerk en voor de waarheid die Jezus Christus zelf is.

(Vatican News)