Religieuzen engageren zich in strijd tegen kindermisbruik

De overkoepelende unies van religieuzen maken de hoogste prioriteit van de strijd tegen misbruik, maar erkennen ook fouten uit het verleden.

Klooster  © Kerknet

Klooster © Kerknet

De Unie van Hogere Oversten van de Religieuzen (USG) en de Internationale Unie van Vrouwelijke Religieuzen (UISG) hebben in het vooruitzicht van het aanstaande Vaticaanse topoverleg over kinderbescherming een 4 pagina’s tellende verklaring gepubliceerd waarin zij de voortrekkersrol van vooral vrouwelijke religieuzen benadrukken in de strijd tegen misbruik, verwaarlozing en de slechte behandeling van kinderen. Het bestaan van kindsoldaten, kinderhandel, fysiek en emotioneel misbruik en seksueel misbruik en uitbuiting van minderjarigen daagt ons volwassen christenen en religieuzen uit om te handelen. Wij engageren ons om hun leven te veranderen en de omstandigheden waarin zijn opgroeien te verbeteren.

De overkoepelende verenigingen van mannelijke en vrouwelijke religieuzen wereldwijd erkennen tegelijk dat er ook misbruiken in de eigen kloosterordes en religieuze congregaties hebben plaatsgevonden. Zij betreuren vooral het misbruik en de uitbuiting van novices en zusters, seminaristen en andere kandidaat-leden die werden opgeleid in de eigen vormingshuizen.

Te vaak was de reactie van leidinggevenden ontoereikend en herkenden zij de alarmsignalen niet of namen zij die onvoldoende ernstig. USG en UISG

De USG stuurt morgen donderdag 12 oversten naar het topoverleg over De bescherming van minderjarigen in de Kerk in Rome. En ook de UISG is er met tien vrouwelijke hogere oversten vertegenwoordigd. Wij hopen dat deze bijeenkomst in Rome kan bijdragen tot een echte mentaliteitsverandering van de katholieke Kerk in de hele wereld. Het misbruik van kinderen is altijd en overal een kwaad. Daarover kan men geen compromissen sluiten. Tot slot engageren de religieuzen zich alvast om in alle nederigheid een weg van transparantie en vertrouwen, eerlijkheid en oprecht berouw te gaan.

Bron: Vaticannews.va/Kathpress.at/kerknet