Het kan ook anders

Het kan ook anders

Albert Jean-Marie Rouet, aartsbisschop van het Franse bisdom Poitiers, denkt totaal anders dan zijn Nederlandse collegae over de ‘parochiële geloofsgemeenschap’ als blijvende organisatiestructuur van het kerkelijk leven. Waar deze laatsten zich inzetten voor structurele aanpassingen van de traditionele parochie door fusering van parochieverbanden, is hij van mening dat een fundamentele vernieuwing noodzakelijk is en dit vanuit de redenering, dat de parochies hun zelfstandigheid niet mogen verliezen door aanhangsels te worden van grotere eenheden.
Lees de column uit De Roerom van januari 2010 waarin Ton Baeten nader ingaat op dit thema.