Details van de Amazonesynode

Het Vaticaan heeft details gepresenteerd over de Amazonesynode die zondag begint. In totaal nemen 283 bisschoppen, experts, speciale gezanten en waarnemers deel aan de beraadslagingen van drie weken, zoals de secretaris-generaal van de synode, kardinaal Lorenzo Baldisseri, donderdag tijdens een persconferentie heeft aangekondigd. De ontmoeting van 6 tot 27 oktober heeft het motto “Amazonia – nieuwe wegen voor de kerk en een integrale ecologie”.

Onderwerp celibaat: “Open discussie en suggesties doen”

De Braziliaanse kardinaal Claudio Hummes benadrukte de noodzaak om ‘nieuwe wegen’ te zoeken voor dvaak geïsoleerd liggende parochies om eucharistie te kunnen vieren. Wat betreft het celibaat gaf de kardinaal aan dat de synodevaders “vrij kunnen dikscussieren en voorstellen doen”. Gevraagd naar het ontbreken van het stemrecht voor vrouwen bij de Synode, antwoordde hij ontwijkend.

185 deelnemers hebben stemrecht. Uitgenodigd zijn alle bisschopen uit het Amazonegebied, dus de bbisschoppen zijn volledig vertegenwoordigd. Uit Brazilië alleen al komen er 57 bisschoppen .  De paus heeft persoonlijk 33 leden uit andere regio’s uitgenodigd waar vergelijkbare problemen zich voordoen, zoals het Congobekken ,

Paus nodigde meer gasten uit

Volgens Baldisseri is de groep van 12 speciale gasten die gevraagd zijn op basis van hun wetenschappelijke bekwaamheid of als vertegenwoordigers van relevante instellingen nooit zo groot geweest. Bovendien zijn er zijn ook 6 oecumenische waarnemers, 25 experts en 55 zogenaamde toehoorders. 17 van de meer dan 280 deelnemers zijn inheems. Het aantal vrouwen is 35; hiervan zijn 20 vrouwelijke religieuzen.

Stemmen voor religieuze vrouwen?

Baldisseri verwees naar de bestaande kerkwet en de “interpretatie van deze normen door de paus.” Op verzoek had Franciscus in het verleden al uitzonderingen gemaakt voor mannelijke niet-gewijde religieuzen en hen stemrecht toegekend. Of het Synodesecretariaat een overeenkomstig verzoek deze keer ook voor vrouwen zou indienen, zei  Baldisseri niet.

Dubbele focus

Thematisch heeft de synode een dubbele focus, benadrukte Baldisseri. Het gaat over de “proclamatie van redding in Jezus Christus”, maar ook over ecologie “gezien het belang van de Amazone voor de hele planeet”. Op dezelfde manier herinnerde kardinaal Hummes, die een rol speelt in de Synode als algemeen moderator, aan de encycliek “Laudato si” (2015) dat “er geen twee crises naast elkaar zijn, één van de omgeving en één samenleving, maar één enkele en complexe sociaal-ecologische crisis “.

Hummes zei dat evangelisatie betekent ‘het verkondigen van Jezus Christus en zijn koninkrijk, en bijgevolg het beschermen van het’ gemeenschappelijke huis ‘. Paus Franciscus spreekt over de “verbondenheid van mens, maatschappij en natuur met een integrale ecologie”. Noodzakelijk is een “ecologische bekering” in lijn met Franciscus van Assisi (1181-1226), zei Hummes, president van het kerkelijke Panmazonia-netwerk REPAM.

De synode procedure

Het programma van de synode voorziet dat Baldisseri als secretaris-generaal in een openingslezing het proces toelicht en algemeen moderator kardinaal Hummes het onderwerp inleidt. Bijdragen van deelnemers zijn beperkt tot vier minuten. Aan het einde van de plenaire vergaderingen is een vrije gedachtewisseling mogelijk.

Op basis van de resultaten van kleinere groepsdiskcussies en plenaire bijdragen, stellen de algemeen moderator en de speciale secretarissen van de Synode een ontwerp-einddocument op dat in de Vergadering zal worden besproken en waarover gestemd zal worden. De paus zal later uitgaande van dit document een eigen synodedocument opstellen.

(bron cape/vatican news – pr)