De basisdocumenten (vanuit Rome)

Synode-documenten

De volgende documenten zijn aangeleverd voor de bisschoppensynode.

Gebed voor de bisschoppensynode
Het Secretariaat van de Bisschoppensynode reikt het gebed “Adsumus Sancte Spiritus” aan. Het gebed in het Nederlands vertaald met ‘Wij staan voor U, Heilige Geest’ is een oud gebed. Het wordt toegeschreven aan de heilige Isidorus van Sevilla (560 – 636) en is in de loop van de eeuwen vaak gebeden bij kerkelijke bijeenkomsten zoals synodes. Elke sessie van het Tweede Vaticaans Concilie begon met het gebed tot de Heilige Geest. Het Secretariaat van de Bisschoppensynode reikt het in vereenvoudigde vorm aan, zodat het goed bruikbaar is voor groepen en liturgische samenkomsten.
Klik hier om het gebed ‘Wij staan voor u heilige Geest te downloaden.

Handreiking diocesane fase bisschoppensynode
Klik hier om de handreiking te downloaden

Vademecum
Het Vademecum is het officiële handboek vanuit de Bisschoppensynode, waarin meer informatie wordt gegeven over luisteren, onderscheiding en synodaliteit. Het handboek heeft een praktische inslag.
Het vademecum (Nederlands) is hier te downloaden.
Het vademecum (Engels) is hier te downloaden. 

Voorbereidend Document
Het voorbereidende document is het document wat beschikbaar is gesteld ter voorbereiding op de Bisschoppensynode in 2023. Waar het Vademecum een praktische inslag heeft, is dit document meer gericht op de theologie.
Het voorbereidend document (Nederlands) is hier te downloaden.
Het voorbereidend document (Engels) is hier te downloaden.

10 thematische kernpuntenIn dit document staat de fundamentele vraag van de synode, met daarbij de 10 thematische kernpunten zoals deze zijn aangedragen door de Bisschoppensynode.

Nederlandse keuze
De Nederlandse bisschoppen hebben hier 3 thematische kernpunten uit gekozen, maar mocht u benieuwd zijn naar de rest dan kunt u deze in dit document vinden.
Klik hier om de 10 thematische kernpunten te downloaden

Voor meer informatie zie ook: de website van het Vaticaan over de synode