De parochiekerk een podium voor …

parochie Heilige Familie Langenboom

De parochiekerk een podium voor …
door Francine van der Duijn

 

Bezieling willen mensen graag delen met medemensen. Daarom biedt de parochie van de Heilige Familie in Langenboom de inwoners van het dorp in de kerk een podium aan om zich te presenteren aan de Langenboomse gemeenschap. Er zijn verschillende initiatieven en invalshoeken.

 

Kunst in de Familie

In het weekend van 4 en 5 juni vindt weer de expositie Kunst in de Familie in onze parochiekerk plaats. Kunstenaars uit de eigen gemeenschap wordt in het kerkgebouw een podium geboden om zich te presenteren aan de Langenboomse gemeenschap.
De eerste expositie in 2008 was een groot succes. De naam Kunst in de Familie is in¬gegeven door het artikel van Joost Koopmans in De Roerom van september 2007 over Kunst in ‘t Hart in Oss. De activiteiten worden binnen de Langenboomse gemeenschap en met mensen uit Langenboom gehouden; op deze doelstelling sluit de naam mooi aan. Dit jaar worden weer enkele andere kunstenaars uit de Langenboomse gemeenschap uitgenodigd om hun kunstwerken te exposeren. Slechts énkele kunstenaars want de ruimte is beperkt. Van de kinderen die dit schooljaar het H. Vormsel hebben ontvangen staat een zelfgevormd lichtje uit klei op de expositie. In het weekend van 4 en 5 juni is iedereen van 11.00 tot 17.00 uur welkom op de expositie Kunst in de Familie in de parochiekerk van Langenboom. 

 

Muziek in de Familie
Afgelopen jaar was het gezellig druk in de parochiekerk tijdens het optreden van vijf muziekgroepjes Muziek in de Familie. De parochie bood toen een podium aan vijf groepjes muzikanten om te laten horen wat er bij hen ‘van binnen trilt’.  Muziek is in wezen immers altijd ook iets religieus.
Met recht kan gezegd worden dat het een succesvolle middag was zowel voor de muzikanten als voor de toehoorders. Na het optreden zijn er zelfs contacten ontstaan die er bij twee groepjes toe geleid hebben dat zij de muziek tijdens vieringen op zondag verzorgen. Ook daarvan hebben weer vele parochianen genoten.

 

Wereldwijde hulp
Tijdens Muziek in de Familie hielden Fleur Meulepas, Debbie van Druten, Loes van Tiel en Inge v.d. Heijden een actie voor weeskinderen in Ghana. Ze schonken koffie, thee en fris. De opbrengst van deze actie hebben ze afgelopen zomer meegenomen naar Ghana waar ze vijf weken in het kader van hun opleiding hebben gewerkt in een weeshuis. Ze hebben er het schooltje naast het weeshuis opgeknapt, schoolborden gemaakt en schoolbanken besteld.
Ook hebben ze nog van alles kunnen aanschaffen voor het weeshuis en de kinderen. Eenmaal thuis zijn ze tijdens een viering in de kerk hierover komen vertellen en daarbij hebben ze op het scherm vooraan in de kerk foto’s laten zien. Groep 8 van Basisschool ‘t Stekske – met name de groep vormelingen – zet zich jaarlijks in voor de Stichting Klaartje Derks, die voor zo’n 2000 aids-weeskinderen in Kisumu (Kenia) zorg draagt.

 

Peuter- en kleuterviering
Afgelopen jaar zijn twee peuter- en kleutervieringen gehouden. Op 7 november was er een herfstviering waarin Woezel en Pip, voor de kleintjes goede bekenden, een belangrijke rol speelden. Het thema was ‘Samen delen’. Het verhaal werd verteld onder Tante Peereboom en verlevendigd door mooie gekleurde plaatjes op het diascherm.
Op kerstavond was er een kerstviering voor de peuters en kleuters. In de sfeervol verlichte kerk werd het kerstverhaal ‘Het kindje in de stal verteld’. Om het verhaal uit te beelden waren verschillende kinderen als Maria, Jozef, herder of koning verkleed. Na afloop van de viering kleurden de kleintjes ijverig engeltjes, die tijdens de kerstdagen als versiering in de kerstboom vooraan in de kerk hingen.

 

Kerstconcert
Ter afsluiting moet het jaarlijkse Kerstconcert genoemd worden, waaraan naast Muziek vereniging Amicitia ook alle kerkkoren meededen. Heel enthousiast was ook de deelname van de Notenkrakertjes, het kinderkoor dat ongeveer veertig leden telt en onder leiding van Rianne Emons plezier leert krijgen in zingen. Niet de prestatie is goddelijk maar het geluksgevoel van de kinderen bij het zingen.

 

In een kerkgebouw, zo’n ‘heilige’ ruimte is zoveel te ‘be-leven’ … als er maar een podium voor geboden wordt.

 

Francine van der Duijn is lid van de pastoraatsgroep parochie Heilige Familie in Langenboom.