Bisschoppen VS in retraite

De Amerikaanse rooms-katholieke bisschoppen zijn afgelopen woensdag begonnen aan een week retraite in de buurt van Chicago. De organisatoren zeggen dat ze, zoals dat past bij een retraite, zich zullen concentreren op gebed en spirituele reflectie en niet op het formuleren van beleid.

Amerikaanse bisschoppen beginnen aan een retraite tot gebed en bezinning over het schandaal rond seksueel misbruik.

Wat vooraf ging

In november 2018 waren de Amerikaanse bisschoppen voornemens maatregelen te nemen in reactie op beschuldigingen van misbruik en toedekken daarvan. Rome verzette zich hiertegen in een brief aan de bisschoppen, vlak voordat de bisschoppen bij elkaar zouden komen,omdat er onvoldoende vooroverleg was geweest. Deze stap van Rome, verbijsterde slachtoffers van mishandeling en sommige katholieken eisten actie. 

Retraite een eerste stap

De retraite is een opmaat naar de bijeenkomst van de voorzitters van de bisschoppenconferenties van de wereld in het Vaticaan, om te komen tot een reactie op de crisis die door de misbruik problematiek is ontstaan. (21 – 24 februari a.s.)

In de loop van 2018 verschenen twee opzienbarende rapporten van de hoofdofficieren van justitie – in Illinois en Pennsylvania – over misbruik en het gebrek aan maatregelen. 

Volgens de aartsbisschop van Chicago, zullen de bisschoppen die zich verzamelen op het Mundelein-seminarie, bidden, vasten en deelnemen aan spirituele inleidingen. Zij zijn de enige aanwezigen: er zijn geen personeelsleden, andere priesters, leken of media uitgenodigd. Kardinaal Daniel DiNardo, president van de Amerikaanse conferentie van katholieke bisschoppen, zei in een persbericht dat ze bijeenkomen om ‘te bidden voor de diep ingrijpende zaken die voor ons liggen’. 

Wie zijn de belangrijkste spelers tijdens de retraite?

Paus Franciscus heeft Fr. Raniero Cantalamessa, de officiële pauselijke predikant aangewezen om de retraite te leiden. En het is geen toeval dat deze plaats vindt in Chicago, lang beschouwd als centrum van het Amerikaanse katholicisme. De gastheer, kardinaal Blase Cupich, aartsbisschop van Chicago, (foto) was Franciscus eerste belangrijke benoeming in de VS. Hij werd door de paus aangewezen om de bijeenkomst in februari in Rome mee voor te bereiden. 

Cupich, die als een gematigd wordt beschouwd, was recent de meest prominente ondertekenaar van een brief aan bisschoppen over de hele wereld, die waarschuwde dat een mislukking van de aanpak van misbruik, “de missie van de kerk wereldwijd in gevaar zal brengen”. Hij drong er bij de deelnemers aan de top op aan om slachtoffers van seksueel misbruik te ontmoeten “om uit de eerste hand het leed te leren kennen dat ze hebben doorstaan.” Cupich publiceerde, na het uitkomen van rapporten uit Illinois en Pennsylvania,. een verklaring waarin hij spijt betuigde voor “ons falen in de aanpak van de plaag van seksueel misbruik”.

Franciscus: spirituele en pastorale vernieuwing 

Timothy O’Malley, onderzoeker aan de universiteit van Notre Dame, wijst er op dat een van de grootste zorgen van paus Franciscus is, dat de bisschoppen een spirituele vernieuwing ervaren – en groeien in ‘een geest van boetedoening’ en dat zij komen tot nieuwe gedragsregels. 

“Wanneer de bisschoppen in het openbaar bijeen zouden komen om deze problematiek te bespreken, bestaat het gevaar dat het minder een daad van berouw is en meer een gelegenheid om politieke punten te scoren,” zei hij. “Een deel van de corruptie komt voort uit een cultuur waarin bisschoppen eigenbelang nastreefden, hetzij voor hen persoonlijk, hetzij voor hun eigen bisdom, en daarmee verzuimden te luisteren naar de slachtoffers. Deze retraite moet gezien worden als een eerste stap naar een vernieuwing van de ( kerkelijk leiderschap) als geheel in de Verenigde Staten. ” 

O’Malley voegde eraan toe dat dit initiatief alleen resultaat zal opleveren als de bisschoppen erkennen dat hun ambt niet draait om macht, maar om ‘herder’ te worden, of ‘iemand die bereid is zich zelf op te offeren omwille van de kerk’. 

Belangengroepen aan het woord

Velen zijn ontzet over het feit dat het zo lang heeft geduurd voordat de leiding in de kerk reageerde en tot handelen overging. Twee belangenbehartigingsgroepen, het Survivors-netwerk van degenen die door priesters worden misbruikt (SNAP) en Ending Clergy Abuse, zijn van plan om woensdag in Chicago een openbare demonstratie te houden.

 

SNAP zegt in een verklaring dat het wil dat Cardinal Cupich wordt verwijderd uit zijn prominente rol bij het plannen van de pauselijke top, en dat kardinaal DiNardo de Amerikaanse delegatie niet naar de top in Rome moet leiden. 

Zach Hiner, de directeur van SNAP, zei dat hij blij is dat leiders zich verzamelen “om manieren te vinden om deze crisis aan te pakken, maar een week doorgebracht in stil gebed is niet de reactie waar het publiek naar op zoek is.”

“Als kerkelijke beleidsmakers echt willen doen wat het beste is, dan moeten ze deze week doorbrengen met bespreken hoe ze het best kunnen ingaan op de vraag naar een onafhankelijk onderzoek  en hoe ze ambtenaren van justitie in hun staat kunnen dwingen te handelen als zo’n onderzoek niet heeft plaatsgevonden. Ongeacht wat het resultaat van de retraite voor de bisschoppen zal zijn, wij leggen onze hoop op hervorming in handen van de wereldlijke overheid,” aldus Hiner.

artikel door: Jeff Karoub – Associated Press, gepubliceerd in “America”, het blad van de Amerikaanse Jezuïeten

vertaling en bewerking: redactie www.deroerom.nl