RK-Kerk in Illinois hield namen 500 misbruikers achter

 

20 december 2018

De Katholieke Kerk in de Amerikaanse staat Illinois heeft de namen achtergehouden van zeker vijfhonderd geestelijken die beschuldigd zijn van seksueel misbruik. Ook zijn veel meldingen van misbruik niet behoorlijk onderzocht door de bisdommen en religieuze instituten zelf. Dat concludeert de hoofdaanklager van de staat, Lisa Madigan, die sinds augustus onderzoek heeft gedaan naar misbruik door rooms-katholieke geestelijken.

De kerk, die zegt alle informatie over misbruik met de autoriteiten te delen, had zelf de namen van 185 priesters bekendgemaakt. Deze zijn niet meegeteld door Madigan. Het toaal nadert dus de 700.

“Door ervoor te kiezen om aantijgingen niet zorgvuldig te onderzoeken, heeft de Katholieke Kerk gefaald in haar morele verplichting om voor overlevenden, parochieleden en het publiek volledige rekenschap af te leggen over alle seksueel onacceptabele gedragingen waarbij priesters zijn betrokken in Illinois”, aldus de aanklager in een verklaring op haar officiële website.

Madigan begon haar onderzoek in augustus, nadat een soortgelijk onderzoek in de staat Pennsylvania had uitgewezen dat bisdommen daar meer dan duizend gevallen van seksueel misbruik onder het tapijt hadden geveegd. Sindsdien hebben 36 bisdommen zelf lijsten gepubliceerd van geestelijken “die geloofwaardig zijn beschuldigd” van het misbruiken van minderjarigen gepubliceerd. Er zijn 197 bisdommen in de Verenigde Staten.

Illinois heeft zes bisdommen: het aartsdiocees Chigaco en de diocesen Belleville, Joliet in Illinois, Peoria, Rockford en Springfield in Illinois. Samen vormen zij de kerkprovincie Chigaco, met aan het hoofd de metropoliet-aartsbisschop van Chicago.

Kardinaal Blase Cupich, de huidige metropoliet van Chicago, heeft in een verklaring op de website van zijn aartsbisdom zijn excuses aangeboden voor de omissie. Over het misbruikschandaal zegt hij onder meer: “Het is de moed van slachtoffer-overlevers die een purificerend licht heeft geworpen op deze donkere bladzijde van de kerkgeschiedenis.

Onder de verklaring van Cupich wordt beweerd dat het aartsbisdom sinds 2002 alle aantijgingen van misbruik, ongeacht of de beschuldigde nog leeft of dood is, aan de burgerlijke autoriteiten heeft gemeld.

gerelateerde berichten:

bron: kro.nl