Poolse zuster klaagt misbruik aan

In Polen zijn er 17.000 vrouwelijke religieuzen actief, 2.000 werken in het buitenland.

De Poolse zuster Jolanta Olech, lid van de congregatie van de ursulinen en secretaris van de Poolse Unie van Vrouwelijke Religieuzen, roept Poolse priesters op om de vrouwelijke religieuzen in het land met respect te behandelen. Volgens haar kwam misbruik van Poolse vrouwelijke religieuzen vaak voor.

Dit was lange tijd een ernstig probleem. Het is een bijzonder pijnlijke zaak. In de twaalf jaar dat ik voorzitter en secretaris was van de Unie van Religieuzen werd ik geïnfomeerd over bijzonder pijnlijke kwesties. Dat werd telkens gemeld aan de oversten van de betrokken priesters en mannelijke religieuzen. Zo moest een jonge zuster die zwanger was geworden na misbruik door een priester haar congregatie verlaten, terwijl de priester gewoon op post bleef. Het is niet de eerste keer dat ik dit aankaart en ik weet niet of dit veel zal veranderen.

In Polen zijn er ongeveer 17.000 zusters actief. Zij beheren onder meer 800 scholen en onderwijscentra,  119 weeshuizen en kindertehuizen, evenals 80 ziekenhuizen en meer dan 300 tehuizen voor ouderen, gehandicapten en daklozen.  Tussen 200 en 2017 is het aantal nieuwe roepingen met twee derde gedaald.

Bron: Crux/kerknet