Misbruiktop Vaticaan: dag 3 zet in op transparantie

>Na de thema’s verantwoordelijkheid en toerekenbaarheid hebben de sprekers het vandaag over transparantie in de aanpak van concrete dossiers.

Als eerste spreker kwam op dag 3 van de Vaticaanse top zuster Veronica uit Nigeria aan het woord. Ook in Afrika bestaat misbruik door priesters, overtuigde ze de twijfelaars in de vergadering. Ze hield een sterk pleidooi voor openheid en luidde daarmee het thema van de dag in. Er moet zero tolerantie zijn voor misbruik, stelde de overste van de Sociëteit van het Kind Jezus. Bekijk haar getuigenis op YouTube.

Kardinaal Reinhard Marx © Siciliani-Gennari/SIR

Daarna sprak de Duitse kardinaal Reinhard Marx. Hij weerlegde meteen de idee dat transparantie een probleem kan zijn in het geval van onterechte beschuldigingen en dat het de traditie van pauselijke geheimhouding zou uithollen.

Geen erg sterke argumenten, vindt Marx dus: Transparantie en bescherming van de rechten van beschuldigden, sluiten elkaar niet uit. Integendeel, transparante procedures kunnen de reputatie van vals beschuldigde priesters net redden.

De kardinaal somde enkele aspecten op van een open en degelijke procedure. Allereerst moeten mensen bij het melden van een klacht op hun gemak gesteld en erkend worden, zodat ze open durven te spreken en vertrouwen hebben in de behandeling ervan.

Het doel van pauselijke geheimhouding moet opnieuw overdacht worden, vindt Marx. Databescherming is legitiem, maar klachten of administratieve procedures geheim houden is dat niet.

Dat is in het verleden wel gebeurd, gaf hij openlijk toe: Er werden klachten vernietigd of toegedekt.

Ook de normen en regels voor het interne rechtssysteem van de kerk moeten herbekeken worden, vindt de kardinaal: Die moeten gelijkwaardig zijn aan de kwaliteitsnormen van publieke rechtsgang. En in openheid over dossiers moeten we zo ver mogelijk gaan.

Alleen met de grootst mogelijke openheid kunnen we het wantrouwen van de mensen overwinnen.

Met dat laatste is lang niet iedereen het eens, zo bleek uit wat commotie rond de lijst met 21 reflectiepunten gisteren. In Duitsland en de Verenigde Staten is het nu gebruikelijk om namen van priesters tegen wie beschuldigingen worden ingebracht, openbaar te maken. Daarmee loop je het risico dat mensen al bij voorbaat veroordeeld worden door het publiek.

Marx gaat daar tegenin: De publicatie van die gegevens vestigt vertrouwen in de organisatie en haar leiderschap. Het is heus niet alleen mijn Duitse zin voor grondigheid die hier opspeelt, knipoogde de kerkleider. We hebben gewoon een degelijke administratie nodig die de doelen van de Kerk dient, gebaseerd op rechtsprincipes. Het voorkomt vergeetachtigheid en willekeur.

Een goede administratie zal ook andere domeinen in de kerk ten goede komen,besloot Marx. Haar financiën bijvoorbeeld, nog zo’n domein waarrond behoorlijk wat schandalen bestaan.

Als derde spreker komt vanavond nog psychotherapeut Alazraki uit Parijs aan het woord.

Bron: Crux/kerknet