Het proces tegen kardinaal Pell (Australië)

stand van zaken

Een Australische jury heeft kardinaal George Pell, 77, schuldig bevonden aan vijf aanklachten betreffend kindermisbruik die decennia teruggaan. De 12 leden tellende jury deed een unanieme uitspraak in de County Court van de staat Victoria in Melbourne op dinsdag 11 december. De rechter besloot dat de veroordeling begin februari 2019 zal plaatsvinden en stelde de kardinaal op borgtocht in vrijheid.

 

 

 

 

 

Radio-stilte’

Er is weinig bekend over de aard van de beschuldigingen waarop kardinaal Pell is veroordeeld, omdat deze rechtszaak en een tweede die nog moet plaatsvinden, vallen onder een bevel tot geheimhouding door de voorzitter van de rechtbank, Peter Kidd. Hij verbood berichtgeving totdat de tweede rechtszaak heeft plaatsgevonden om te voorkomen dat beide zaken zouden worden geschaad. De rechter heeft de publicatie van het aantal klagers in beide onderzoeken evenals aantal en de aard van de beschuldigingen verboden, behalve dat de aanklachten betrekking hebben op ‘seksuele kindermisdrijven in het verleden’.

Vertrouweling van paus Franciscus

De kardinaal is de hoogste clericus die moest voorkomen voor dergelijke misdrijven, hoewel hij niet de officiële derde man in het Vaticaan is, zoals sommige media hebben gemeld. Zijn veroordeling is niet alleen een zware slag voor de kerk in Australië, maar ook voor het Vaticaan en voor paus Franciscus, die veel vertrouwen in hem stelde door de Australische prelaat aan te stellen in zijn 9 leden tellende Raad van Kardinalen (K9). Hij was de enige kardinaal uit de regio Oceanië in die tijd. Bovendien stelde Franciscus hem aan als prefect van het Secretariaat van de economie met een vergaand  mandaat om de financiën van het Vaticaan te hervormen.

Kardinaal Pell boekte grote vooruitgang bij de noodzakelijke hervormingen maar hij was nog niet klaar met dat werk toen hij besloot terug te keren naar Australië in reactie op beschuldigingen van misbruik in het verleden. De kardinaal heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.
In mei jl. werden hoorzittingen gehouden. De aan het einde van deze zittingen wees de voorzitter van de rechtbank de ernstigste aanklachten af, maar besliste dat de kardinaal terecht moest staan voor enkele andere beschuldigingen.

Twee rechtszaken

De advocaten van kardinaal Pell en de openbare aanklagers van de staat Victoria kwamen overeen de beschuldigingen tegen hem in twee processen te splitsen: het ene proces met betrekking tot vermeende seksuele misdrijven gepleegd in de kathedraal in Melbourne (de eerste rechtszaak die bekend stond als ‘het kathedraal-proces’) en het andere wegens misbruik gepleegd in een zwembad in Ballarat, (bekend als “het zwembad”). Het vonnis van gisteren gaat over dat eerste proces. Die rechtszaak begon in september, maar de jury kon niet tot een oordeel komen, dus begon een nieuw proces in november dat resulteerde in het vonnis van gisteren. Het tweede proces zal waarschijnlijk rond midden februari of begin maart 2019 plaatsvinden, nadat de veroordeling met betrekking tot het eerste vonnis zijn beslag heeft gekregen.

Vaticaan geen commentaar

Het Vaticaan heeft geen commentaar gegeven op het nieuws over de veroordeling van de kardinaal uit respect voor het rechterlijk bevel tot ‘radio-stilte’ in de pers.
Op woensdag 12 december reageerde Greg Burke, de perschef van de Heilige Stoel, op een vraag tijdens een persconferentie of de kardinaal als prefect van het secretariaat voor de economie zou aanblijven in het licht van zijn huidige situatie, met: “Dat is een goede vraag.”
Hij voegde eraan toe: “De Heilige Stoel heeft het grootste respect voor de Australische justitiële autoriteiten. We zijn ons ervan bewust dat er bevel tot vermijden van publiciteit is en we respecteren dat bevel.

Paus Francis vertelde journalisten eerder dit jaar in een persgesprek in het vliegtuig dat hij pas zou spreken nadat het gerechtelijke proces (inclusief de mogelijkheid om in beroep te gaan na de veroordeling) zijn beslag had gekregen. Bronnen zeggen dat de kardinaal, die altijd zijn onschuld heeft volgehouden, in beroep zal gaan.

De veroordeling van een andere Australische aartsbisschop, Philip Wilson, werd vernietigd door een hof van beroep, en bronnen geloven dat de zaak van kardinaal Pell een vergelijkbaar vervolg zou kunnen krijgen.

Paus Franciscus “verleende kardinaal Pell verlof om zich tegen de beschuldigingen te verdedigen” op 29 juni 2017. Sindsdien is de kardinaal niet in staat geweest zijn taken in het Vaticaan uit te oefenen.

Voorafgaand aan zijn verlof – toen beschuldigingen in de publiciteit kwamen en sommigen van mening waren dat de paus Kardinaal Pell had moeten ontslaan – paste Franciscus het rechtsbeginsel toe dat bekend staat als “in dubio pro reo” (“twijfel is voor de beschuldigde”). Dat beginsel stelt dat een persoon moet als onschuldig worden beschouwd totdat het tegendeel is bewezen. De paus heeft Cardinal Pell niet uit zijn Vaticaanse posities verwijderd, omdat hij van mening was dat dit zou gelijkstaan aan een schuldigverklaring.
Francis lichtte zijn standpunt toe tijdens een persconferentie op de terugvlucht van de Wereldjongerendagen in Polen op 31 juli 2016. Hij zei: “We moeten wachten tot het gerechtssysteem zijn werk doet en we moeten geen oordeel vellen in de media, omdat dit niet de zaak niet verder helpt. ‘Oordeel’ door roddel, en wat dan? We weten niet hoe het zal aflopen. Kijk wat het rechtssysteem beslist. Als het eenmaal gesproken heeft, zal ik spreken. ‘

De woorden van paus Franciscus maken duidelijk dat hij niet van plan is te spreken totdat het gerechtelijke proces, inclusief een mogelijk beroep, is geëindigd. Hij heeft echter het lidmaatschap van de kardinaal Pell van de Raad van Kardinalen (K9) beëindigd. Perschef Burke onthulde dat de paus eind oktober een brief stuurde waarin de kardinalen Pell, Francisco Javier Errazuriz (Chili) en Laurent Monswengo Pasinya (Democratische Republiek Congo) werden bedankt voor hun werk in de Raad in de afgelopen vijf jaar.

Functies van de kardinaal

Kardinaal Pell zou zelf kunnen beslissen om zijn ontslag in te dienen als prefect van het Secretariaat voor de Economie, aangezien het onwaarschijnlijk is dat zijn tweede proces en een eventueel beroep zullen hebben plaatsgevonden op 24 februari, als zijn termijn van vijf jaar als prefect sowieso verloopt. De kardinaal, die in juni 78 wordt, is momenteel ook nog lid van de Congregatie voor Bisschoppen, de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, de Congregatie voor de Instituten van het Godgewijde Leven en de Verenigingen van het Apostolische Leven en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie.

Hoe dan ook, het is Kardinaal Pell niet toegestaan om enige publieke pastorale bediening uit te oefenen tot het hele gerechtelijke proces is geëindigd, en dan nog alleen als het vonnis in zijn voordeel is uitgevallen.

 

Bron: America, het tijdschrift van de Amerikaanse Jezuïeten.

Vertaling en bewerking, redactie www.deroerom.nl

lees voor meer informatie het bericht op Cruxnow (in het engels)