Misbruiktop Vaticaan: tweede dag gaat over aansprakelijkheid

‘We moeten werken aan een cultuur van aansprakelijkheid’, klinkt het op de tweede dag van de top over de bescherming van minderjarigen in de kerk.

Op de tweede dag van de misbruiktop in het Vaticaan komen net als gisteren 3 sprekers aan het woord. Tussendoor is er tijd voor uitwisseling in taalgroepen. De eerste die het woord nam, was de Indiase kardinaal Oswald Gracias. Na hem sprak kardinaal Blase Cupich van Chicago.

Beiden hielden een pleidooi voor een sterkere betrokkenheid van bisschoppen en priesters op elkaars werk. Durven we het echt eerlijk en open zeggen als we problematisch gedrag vaststellen bij andere bisschoppen of priesters?, vroeg Oswald Gracias de verzamelde clerus. Hij wees op de evangelische traditie van de broederlijke vermaning.

We hebben een collegiale kerk nodig. Kritiek is een kans om onze taak beter te vervullen. Oswald Gracias

De Amerikaanse kardinaal Cupich reikte een 12-stappenplan aan om priesters die zich schuldig maken aan seksueel misbruik, ter verantwoording te roepen. Aan het Vaticaan maakte hij naar eigen zeggen een voorstel over om aartsbisschoppen te helpen onderzoek te voeren naar klachten over bisschoppen in hun regio. Hij noemde het een soort raamwerk voor nieuwe wettelijke structuren om tot aansprakelijkheid te komen.

Om te vermijden dat dit een soort Caesar tegen Caesar wordt – zoals een Australische bisschop terecht opmerkte – is het van belang om goede samenwerkingsverbanden uit te bouwen in de aanpak van seksueel misbruik. Beide sprekers van deze ochtend hielden daarvoor een opgemerkt pleidooi.

Het zijn leken die ons met de neus op de feiten hebben gedrukt. Structuren opzetten zonder er leken bij te betrekken, zou de kerk misvormen en oneer doen aan God. Cupich

In de aanpak van seksueel misbruik moeten leken, mannen en vrouwen, betrokken worden van begin tot eind, zo benadrukte de kardinaal nogmaals.

Bron: NCR

Alle toespraken zijn live te volgen op het YouTube-kanaal van Vatican News. 

bron: Kerknet