Vijf belangrijke gezichten van de “misbruiktop ‘


Donderdag begint in Vaticaanstad het vierdaagse topberaad over ‘De bescherming van minderjarigen in de Kerk’. De voorzitters van de nationale bisschoppenconferenties, de hoofden van de oosters-katholieke kerken en andere kerkelijke verantwoordelijken zijn door paus Franciscus opgeroepen om het seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken te bespreken.

Het organiserend en moderend comité van dit unieke beraad waaraan 190 personen aan zullen deelnemen, bestaat uit drie leden en een deskundige. Daarnaast is er een moderator, die de plenaire sessies leidt. Allen werden persoonlijk door paus Franciscus aangesteld.

Leden:

  • kardinaal Blase Cupich, aartsbisschop van Chicago (USA);
  • kardinaal Oswald Gracias, aartsbisschop van Bombay (India) en voorzitter van de Indiase Bisschoppenconferentie;
  • monseigneur Charles Scicluna, aartsbisschop van Malta en adjunct-secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Referent:

  • pater Hans Zollner S.J., hoofd van het Centrum voor de Bescherming van Minderjarigen van de Pauselijke Gregoriana Universiteit en lid van de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen.

Moderator:

  • pater Federico Lombardi, voorzitter van de Vaticaanse Stichting ‘Joseph Ratzinger – Benedictus XVI’.

Blase Cupich (69) werd in 2014 benoemd op de zetel van Chicago. Hij wordt beschouwd als “de stem van paus Franciscus” in de VS. Cupich, die komt uit een Kroatisch-Amerikaanse familie, zwoer het aangekondigde zerotolerantiebeleid van de nieuwe paus tegenover pedoseksuele criminaliteit in zijn grote aartsdiocees te implementeren. Hij kent het dossier goed, want van 2008 tot 2011 zat hij in de kinderbeschermingscommissie van de Amerikaanse bisschoppenconferentie. Hij is een groot voorstander van het betrekken van meer vrouwen in de selectie van priesterkandidaten.

Oswald Gracias (74), aartsbisschop van Bombay sinds 2006, is lid van de Raad van Kardinalen, het door paus Franciscus ingestelde gremium ter advisering van de hervorming van de Romeinse Curie. Van hem wordt gezegd dat hij niet bang is om in de Aziatische kerk de taboeïsering van seksueel misbruik aan de kaak te stellen. Het wordt zijn taak om het topberaad niet alleen relevant te laten zijn voor de westerse wereld, maar ook voor die van het Zuiden.

Charles Scicluna (59) heeft veel ervaring op het gebied van de bestrijding van seksueel misbruik. Voordat hij in 2012 hulpbisschop van Malta werd, was hij werkzaam bij de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome, waar hij zich bezighield met de kerkrechtelijke vervolging van geestelijken die van misbruik waren beschuldigd. In 2015 werd hij door paus Franciscus benoemd tot aartsbisschop van Malta. Vorig jaar werd hij door de paus als zijn speciale gezant naar Chili afgevaardigd om daar onderzoek te doen naar een misbruikschandaal rond de invloedrijke priester Fernando Karadima. In november kreeg hij er een taak bij: hoofd van de sectie Misbruik bij de Congregatie voor de Geloofsleer.

Hans Zollner (52) is een Duitse jezuïet. Hij deed zijn priesterstudies in Regensburg en studeerde daarna psychologie in Rome. Zijn theologiedoctoraat behaalde hij in Innsbruck. Sinds 2003 doceert hij aan de Gregoriana in Rome en is hij werkzaam als psychotherapeut. Sinds 2010 doet hij wetenschappelijk onderzoek naar seksueel misbruik. In datzelfde jaar werd hij hoogleraar aan het Instituut voor Psychologie van de Gregoriana. Pater Zollner wordt beschouwd als de architect van het topberaad.

Federico Lombardi (76) is een Italiaanse jezuïet. Hij is een veteraan in de communicatiesector van het Vaticaan. Zo was hij directeur van Radio Vaticana en van het Centro Televisivo Vaticano. In 2006 werd hij door paus Benedictus XVI aangesteld tot hoofd van de persdienst van de Heilige Stoel. Hij beschouwde zichzelf niet als ‘pauselijk woordvoerder’, omdat hij vond dat Benedictus geen interpretator nodig had. Lombardi kreeg veel kritiek, onder andere vanwege zijn ontkenning dat Joseph Ratzinger geen lid van de Hitler-Jugend was geweest, wat wel het geval was, en vanwege de affaire-Williamson, genoemd naar de ultrakatholieke bisschop Richard Williamson wiens excommunicatie door de paus was opgeheven ongeveer tezelfdertijd als hij de Holocaust ontkende. In de zomer van 2016 ging Lombardi met pensioen. Tegenwoordig geeft hij leiding aan een stichting die het theologische denken van Ratzinger wil bevorderen door onder meer het verstrekken van beurzen en het uitloven van de Ratzingerprijs.

bron: kro.nl