Neem deel aan noveen tegen misbruik

GEBEDSNETWERK VAN DE PAUS

...delen alle ledematen in het lijden

…delen alle ledematen in het lijden

Dag 2: “…delen alle ledematen in het lijden.” (1 Kor 12, 26)

De pijn van de misbruikslachtoffers heeft een grote reikwijdte. Zij  verspreidt onmacht, woede, schaamte en walging, met name bij hen die om de Kerk geven. Zij voelen zich verraden door de priesters en bisschoppen die mensen beschadigen in plaats van er voor hen te zijn.

Ontelbare gelovigen zijn betrokken bij de Katholieke Kerk. Zij investeren tijd, energie en bezieling in een gemeenschap die hen een spiritueel thuis biedt. Niemand van hen is volmaakt. Maar nooit zouden zij er ook maar aan gedacht hebben iemand op zo’n verziekte manier pijn te doen, en al helemaal niet uit naam van de Kerk.

God, het maakt me ongelooflijk kwaad als ik me voorstel wat er omgaat in de hoofden van sommigen. Zij die geacht worden uw boodschap van liefde te verkondigen, zij die geacht worden ‘herders’ voor anderen te zijn, zij hebben blijkbaar het idee dat ze het recht hebben om alles te doen waar ze zin in hebben.

Er zijn momenten dat ik me afvraag ‘of’ en ‘hoe’ ik kan blijven horen bij deze kerk – zo diep is de afschuw voor het lijden dat is veroorzaakt door een aantal van haar vertegenwoordigers. Alstublieft, help mij te begrijpen wat er allemaal aan de hand is – of, op zijn minst, te weten wat we hieraan kunnen doen. 

Amen.  

 

Dag 1 noveen misbruikschandaal:  “Wanneer één lid lijdt…”

De hoeveelheid leed waar we de laatste tijd mee geconfronteerd worden is onbeschrijfelijk: wederom horen we dat kinderen seksueel misbruikt zijn door priesters en bisschoppen. 

We lezen dat kerkelijke gezagsdragers schaamteloos misbruik maken van het vertrouwen dat in hen gesteld is. Het lijden dat jonge mensen en hun familie is aangedaan is onmetelijk en onherstelbaar. Alle getroffenen zijn hierdoor voor het leven getekend – tot diep in hun meest persoonlijke en intieme relaties.

God, ik weet niet wat te zeggen. Verbijsterd aanschouw ik al het kwaad dat is teweeg gebracht door vertegenwoordigers van de Kerk. Ik kan me moeilijk voorstellen wat er zal worden van de vele mensen wiens vertrouwen zo schaamteloos is misbruikt.

Heer ik ben me ervan bewust dat deze vreselijke dingen niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt. Toch bid ik U om alle slachtoffers van misbruik te helpen en hun onvoorstelbare pijn te verzachten. Maak heel wat wij niet helen kunnen. Dit vraag ik U, in de naam van Jezus Christus uw Zoon en onze Broeder. 

Amen.

 

De Negen Dagen

1.     “Wanneer één lid lijdt…”

2.     “…delen alle ledematen in het lijden.” (1 Korintiërs 12,26)

3.     “Er is niets bedekt dat niet onthuld zal worden.” (Lucas 12,2)

4.     Klerikalisme als ziekte

5.     Moedig opstaan

6.     Met open ogen en een open geest

7.     Samen genezen

8.     ”Heersers ontneemt Hij hun troon” (Lucas 1, 52)

9.     Vastberaden actie

 

Toelichting bij de noveen

Op 20 augustus 2018 schreef Paus Franciscus een brief aan het volk van God. In deze brief ging hij in op het onvoorstelbare misbruikschandaal rond de voormalige kardinaal Theodore McCarrick en verscheidene bisdommen in de staat Pensylvenia (USA).  Paus Franciscus vraagt het hele volk van God om in solidariteit aan de kant van de slachtoffers te gaan staan. Hij stelt bovendien dat wij door God zijn geroepen als zijn Volk. Daarom kan het gewonde lichaam van de Kerk alleen veranderen wanneer iedere lichaamscel deel uitmaakt van dit genezingsproces.

“Alle gedoopten moeten zich betrokken voelen bij de kerkelijke en sociale verandering die we zo hard nodig hebben. Deze verandering vraagt om een persoonlijke en gemeenschappelijke bekering die ons de zaken doet zien zoals de Heer ze ziet. […] Om de realiteit te zien zoals de Heer doet, om te zijn waar de Heer wil dat we zijn, om een bekering van hart in zijn aanwezigheid te ervaren. Om dit te doen, zullen gebed en boetedoening helpen.

Ik nodig het hele trouwe gelovige volk van God uit voor een boetedoening van gebed en vasten, volgens het bevel van de Heer.

Dit kan ons geweten wakker schudden en onze solidariteit en toewijding aanwakkeren tot een cultuur van zorg die nooit meer zegt tegen elke vorm van misbruik.” (Paus Franciscus, Brief aan het volk van God, 20-08-2018)

In deze noveen willen wij de oproep van de Paus beantwoorden. Verbonden in gebed vragen wij God om verandering – in ieder van ons afzonderlijk en in het geheel van zijn Kerk.

 

De teksten van deze noveen zijn geschreven door pater Simon Lochbrunner sj in samenwerking met het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus en het internationale team van de gebedswebsite Click To Pray.

Deze noveen gaat van start op woensdag 12 september 2018