Kerk en jonge mensen synodeblog dag 19

Bij een pauskeuze nemen de kardinalen de beslissing achter gesloten deuren. De wereld wacht op de witte rook. Zoiets gaat ook op voor een synode: op dit moment is het wachten, want het werk aan het slotdocument vindt plaats achter gesloten deuren. 

Gisteren kwamen de Duitstalige bisschoppen bijeen om gezamenlijk het voorstel voor het slotdocument te lezen en te bespreken. Officieel was dit niet gepland en het laat het zien hoe goed de sfeer en de samenwerking in onze taalgroep is. Suggesties voor verandering werden besproken. Deze moeten ondertekend aan het synodesecretariaat worden voorgelegd, hoe meer handtekeningen een voorstel heeft, des te meer kans heeft het om “het te halen”. 

 

“Natuurlijk waren er ook teleurstellende momenten … De onbaatzuchtige en zeer toegewijde auditors “waarnemers” hebben geen exemplaar gekregen van het ontwerp-slotverklaring”

Ze mogen luisteren, maar blijkbaar durven de verantwoordelijken hen geen kopie van het nog steeds vertrouwelijke document te geven. Dit is teleurstellend, want als deze jonge mensen, door hun tijdsbesteding en getuigenis, niet hebben aangetoond dat zij loyaal zijn aan de gemeenschappelijke missie van de Kerk, wie dan wel?

In de synode-aula was al bij de presentatie van het ontwerp eerder deze week en ook vandaag weer te voelen dat er grote instemming is met het document als geheel. Vlak na het lezen van het document uitten de bisschoppen hun verbazing en dankbaarheid.

De auteurs van de definitieve tekst zijn mensen met een grote deskundigheid en hebben geen last van vasthouden aan het eigen standpunt. Ze hebben zich ten dienste gesteld van de synode. Gisteren heb ik al gemeld dat de paus de auteurs van de tekst aanmoedigde om vertrouwen te hebben. Dat heeft zeker geholpen. 

Laten we hopen dat de ervaring van de synode, het slotdocument en de verdere toepassing daarvan het geloof in God zal versterken en dat  vertrouwen in ons allen mag  groeien, zodat we in een grote innerlijke vrijheid verder kunnen.

 

Clemens Blattert SJ