“Pas op voor degenen die niets willen veranderen” (update)

Al voordat de eindtekst van de Amazonesynode bekend werd, heeft het kerkelijke Amazone-netwerk Repam een eigen slotboodschap gepubliceerd.

 

Door Stefan von Kempis – Vaticaanstad

Deze boodschap relativeert de betekenis van het slotdocument van de synode enigszins, hoewel het “een zeer belangrijk hulpmiddel” is, zal het “uiteindelijk niet beslissend zijn” voor de “nieuwe wegen” die de kerk in de Amazone zal gaan.

De Repam-boodschap, ondertekend door de Braziliaanse kardinaal Claudio Hummes en anderen, stelt dat het document waarmee paus Franciscus zijn conclusies zal trekken uit het synodale proces wezenlijk van betekenis is. Dat document wordt maart volgend jaar verwacht volgens Repam. Intussen heeft de paus zelf aangegeven dat hij er naar streeft zijn conclusies nog dit jaar te publiceren… ‘ als ik tijd heb gehad om na te denken’.

 

Voor “nieuwe wegen in de benadering van het ambt”

Het Repamdocument -reagerend op weerstand die her en der tegen de synode merkbaar is, roept op om “niet in de val te lopen van personen en groepen die niets willen veranderen en die willen dat de synode tot niets leidt”. Een van de “nieuwe wegen tot hervorming waartoe de synode oproept is de oproep tot een nieuwe benadering van het ambt in de kerk, allereerst voor een eigen inheems gezicht van de kerk in het Amazonegebied, maar wellicht heeft dat gevolgen voor de hele kerk.

(Vaticaan nieuws)