Synode Blog, dag 4: de vrouwen

Synode Blog, dag 4: de vrouwen

De Duits-Braziliaanse bisschop Johannes Bahlmann zal de komende drie weken een synodedagboek voor Vaticaan Nieuws houden. Bahlmann is franciscaan, komt uit Visbek in het bisdom Münster en is sinds 2009 bisschop van Óbidos in het midden van de Amazone.

Synode adviseert onder meer over “viri probati” en vrouwen

Woensdag 9 oktober 2019

In de Synodalaula heerst een sfeer van saamhorigheid onder allen die van heinde en ver naar Rome kwamen. Het gezicht van Amazonia is duidelijk te zien aan de mensen van de plaatselijke kerken, uit Zuid-Amerika. Ik ben met name verheugd over de deelname van vrouwen, die in de visie  van de meeste deelnemers aan de Synode volledig stemrecht zouden moeten hebben. Zij leveren waardevolle inhoudelijke bijdragen. Blijkbaar zijn nog nooit zoveel vrouwen uitgenodigd voor een bisschopsyndode. Maar mag ik eerlijk zijn? Ik ben toch van mening dat de vrouwen ondervertegenwoordigd zijn.

Als ik de gezichten van deze vrouwen in de synode-aula zie, dan denk ik aan de vrouwen in mijn regio in het Amazonegebied. Ik denk aan Indianenvrouwen, de Quilombola’s (Afrobrasiliaanse vrouwen), de Ribeirinhas (riviermigranten), de plattelandsvrouwen, de vrouwen in de stad, de jonge en de oude vrouwen. Duizenden zijn het die zich inzetten voor de belangen van de kerk en de samenleving in het Amazonegebied. De vele ‘Leiga’s’, vrouwellijke leken, die met met hun niet aflatende geloof, dagelijks getuigenis afleggen van Jezus Christus en zich inzetten voor hun naasten.

“Hij wordt speurbaar in de dienst die zij geven”

Hoeveel vrouwen ontmoet ik in mijn bisdom, die de leiding hebben over de kleine basisgemeenten, die de liturgie mee vormgeven en diensten van Woord en Gebed leiden. In hun handen ligt de catechese, ze hebben hun inbreng in sociale vraagstukken, in de Caritas, in verschillende facetten van de zielzorg, in de pastoraal voor kinderen en in de projecten ter ondersteuning van kleine kinderen en de gezinnen. Deze vele, vele vrouwen zijn het die gezien moeten worden als de steunpilaren van onze kerk. Door hun leven en door wat ze in praktijk brengen verkondigen ze Christus. Hij wordt speurbaar in de dienst die zij geven.

Vaak wordt deze dienst niet echt gewaardeerd of zelfs niet waargenomen. Ik zou willen dat er meer aandacht en erkenning voor de vrouwen in de kerk. Het is de hoogste tijd.

(Vaticaan nieuws)

De Vaticaanse persdienst publiceerde de volgende uitspraak uit de synode-aula:

Enkele gasten die waren uitgenodigd om een bijdrage te leveren, riepen in het bizonder op tot een grotere waardering van de rol van vrouwen. ‘De vrouw is de bewaker van het leven, de propagandist van het evangelie, de expert van hoop, het moederlijke en barmhartige gezicht van de kerk. Daarom is het belangrijk om te erkennen hoe vrouwen op het Amazonegebied het evangelie dragen. “