Synode over jongeren nog opportuun?

Synode over jongeren of Synode over misbruik?

Verschillende bisschoppen hebben opgeroepen tot een synode om misbruik in de kerk aan te pakken.
De vrees bestaat bij deze bisschoppen dat een reeds geplande en voorbereide synode over jongeren in de huidige omstandigheden niet moet worden gehouden, bij gebrek aan geloofwaardigheid.

Edward Burns, bisschop van het bisdom Dallas, noemde als onderwerpen voor een dergelijke synode, na de bescherming van kinderen en de behandeling van slachtoffers, ook het misbruik van macht en het klerikalisme. Verder zouden de aansprakelijkheid en transparantie binnen de kerk worden opgehelderd.
Philip Egan, bisschop van Portsmouth, stelde ook een synode voor over misbruik. Hij benadrukt het probleem van het zelfverstaan van priesters en bisschoppen. Egan pleit voor toezicht op geestelijken en een verplichtende gedragscode in ieder bisdom. 
Charles Chaput, aartsbisschop van Philadelphia, is er voorstander van de reeds geplande synode over “jongeren”in oktober a.s.  te schrappen. De bisschoppen kunnen “absoluut niet met geloofwaardigheid over dit thema spreken”, aldus Chaput. Allereerst zou de synode een advies moeten opstellen over de vraag hoe bisschoppen hiermee omgaan en hoe hun levensstijl is.

Bron: domradio.de 01092018