Franse kardinaal Barbarin voor gerecht

andaag is in Lyon het proces begonnen tegen kardinaal Philippe Barbarin en zes anderen. Hen wordt ten laste geegd dat zij misbruik van minderjarigen niet hebben gemeld en dat zij mensen in gevaar niet hebben geholpen. Het gaat daarbij om het misbruik dat op grote schaal is gepleegd door de toenmalige priester Bernard Preynat. Deze zou als aalmoezenier van de scouting meer dan 70 jongens in een groep misbruikt hebben. Deze praktijken speelden zich af in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. De omvang van het schandaal bracht een grote schiok te weeg in de hel Franse kerk en samenleving.

“Toen is van de gebeurtenissen kennis kreeg, was er geen sprake van enige aanklacht,” aldus Barbarin in 2016. Hij gaf toe dat hij al in 2008 van de situatie op de hoogte was, terwijl bisdom daarentegen beweerde dat pas in 2014 de feiten boven water kwamen.

Journalisten hebben verschillende keren aan de paus over deze zaak vragen gesteld, onder meer of de kardinaal niet zoui moeten aftreden. Eveneens in 2016 gaf de paus als zijn mening dat het onverstandig zou zijn als Barbarin op[ dat moment zou terugtreden, omdat deze stap uitgelegd zou worden als een schuldbekentenis. Laten we liever de resultaten van het justiti”ele proces afwachten, zei de paus.

Op 7 november jl. verklaarde Barbarin dat hijk zich niet aan een gerechtelijk onderzoek zou onttrekken, “als ik voor de rechter ietrs moet verantwoorden, zal ik dat doen. Ik zal precies zeg6gen wat er gebeurd is,” aldus de kardinaal.

bron: Vatican News