Kardinaal Marx: De Kerk staat voor een keerpunt

de Duitse bisschoppen bijeen

Het onderwerp “kindermisbruik” veroorzaakt onrust en opschudding in de katholieke kerk. “Veel mensen geloven ons niet meer”, zegt kardinaal Marx. In Fulda bespreken de Duitse bisschoppen de studie over misbruik. Ook over de gevolgen? Het celibaat?

 

Kardinaal Marx: De Kerk staat voor een keerpunt

Het onderwerp van misbruik veroorzaakt onrust en opschudding in de katholieke kerk. “Veel mensen geloven ons niet meer”, zegt kardinaal Marx. In Fulda bespreken de Duitse bisschoppen in deze dagen de studie over misbruik. Het zal olok gaan over de gevolgen? En over  het celibaat?

 
“Veel mensen geloven ons niet meer.” De stem van kardinaal Marx, de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, klinkt aangedaan. Hij is getroffen en emotioneel geagiteerd vanwege het kindermisbruik in de katholieke kerk in Duitsland. Deze dinsdag presenteren wetenschappers en bisschoppen een onderzoek naar mishandeling tijdens de voltallige herfstvergadering van de bisschoppen. Hun conclusies zullen de kerk in Duitsland lange tijd bezig houden. Zoveel is al duidelijk.

“Dit is echt een beslissend keerpunt voor de katholieke kerk in Duitsland – en niet alleen in Duitsland,” zegt Marx. Het gaat allereerst om het omgaan met de slachtoffers, maar ook om de vraag “hoe wij als kerk omgaan met onze eigen toekomst”. Dit gevoel wordt door velen in de kerk gedeeld. En de kardinaal herinnert er aan dat hij deel uitmaakt van de RTaad van Kardinalen, een adviesgroep van paus Franciscus. Tijdens de recente bijeenkomst kwam dit onderwerp onlangs ook daar aan de orde.

Enkele cijfers uit de “Studie over seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken” in opdracht van de Duitse Bisschoppenconferentie in 2014, waren al op 11 september gepubliceerd in “Zeit” en “Spiegel”. Er is sprake van meer dan 3677 slachtoffers van seksueel geweld gepleegd door tenminste 1670 beschuldigden, voornamelijk priesters. Veel bisschoppen beoordeelden de cijfers als “om over te schamen” en “geschokt”. Tot donderdag zullen de bijna 70 leden van de conferentie in Fulda over de studie beraadslagen. En de totale aantallen zullen waarschijnlijk in de tienduizenden gaan lopen. Hoe hoog? Het kan nauwelijks gezegd worden. Want in dit rapport zijn niet alle instellingen van de katholieke kerk meegenomen, zoals bv. scholen en tehuizen.

Lees het volledige artikel (in het Duits)