USA: Twee bisschoppen voorlopig geschorst in de uitoefening van hun ambt

De aartsbisschop van Baltimore, William E.Lori heeft eerste onderzoek gedaan naar aanleiding van beschuldigingen die zijn ingebracht tegen de emeriti-bisschoppen Bransfield en Bennet. Op grond van de resultaten van dat onderzoek heeft hij een voorlopige maatregel uitgevaardigd, in afwachting van een definitieve beslissing van het Vaticaan.

Bransfield is vorige jaar afgetreden als bisschop van het diocees Wheeling-Charleston. Na aantijgingen van grensoverschrijdend seksueel gedrag t.a.v. een volwassene en van financiële onregelmatigheden , mag hij in zijn voormalige bisdom geen priesterlijke taken meer uitoefenen. Vergelijkbare maatregelen treffen bisschop Gordon Bennett, hulpbisschop van Baltimore. De maatregelen zijn getroffen in overleg met het Vaticaan.

Lees een uitvoeriger bericht op Vatican News (Duits)