Kerk en jonge mensen, synodeblog dag 7

Synodeblog dag 7

 

Om 320 deelnemers afkomstig uit alle continenten de kans te geven om te spreken en te luisteren zijn twee dingen onmisbaar: goede technische voorzieningen en goede vertaalfaciliteiten. 

De techniek hier op de Synode werkt zonder haperen. Bij de eerste zitting ’s morgen wordt de aanwezigheid van iedere deelnemer vastgelegd. Dat gebeurt door een apparaatje in de armleuning van de stoel. Op een groot projectiescherm en synchroon lopende beeldschermen is op een plattegrond van de aula te zien wie zich met een klik aanmeldt. Dat is van belang in verband met de stemmingen die steeds gehouden worden. 

Als iemand het woord krijgt, dan is de spreker op het scherm te zien en  alles wordt ook in beeld -foto en video-  vastgelegd.

Er zijn 6 officiële talen tijdens de synode: Italiaans, Spaans, Frans, Engels, Portugees en Duits.

Een spreker krijgt 4 minuten om zijn inbreng te geven. Halverwege wordt een afteller in beeld gebracht, bij de laatste 30 seconden klinkt een gongsignaal en als de 4 minuten vol zijn is een knalrood 0:00 te zien en dan is het ook echt afgelopen.

Een bisschop had een powerpoint presentatie meegebracht en die werd zonder enig probleem op de schermen geprojecteerd.
Het is echt geweldig hoe vlot dat allemaal verloopt. Bovendien is er voor iedere deelnemer een klein hoorapparaat in de armleuning ingebouwd. In kleine spreekcellen zitten meestal twee tolken die simultaan vertalen. Begint iemand te spreken dan kun je direct de vertaling horen in een van de talen die je kunt kiezen.

Het is een groot voordeel als je meer talen beheerst, vooral ook in de pauzes heeft dat het voordeel dat je met deelnemers uit verschillende landen van gedachten kunt wisselen en kunt verhelderen wat jouw inbreng is en wat je mening is.. 

Bij ons, Jezuïeten is het normaal dat iemand dat op z’n minst Engels spreekt of Spaans. Hier in het Vaticaan is dat anders. Er zijn deelnemers die uitsluitend Italiaans spreken en geen enkele andere taal. 

De taal die je spreekt heeft ook veel van doen met “waargenomen worden” en met “respect” voor de ander.

Een van de synodedeelnemers sprak zijn dankbaarheid uit omdat voor het eerst ook het Portugees als officiële synodetaal werd toegelaten, een taal van toch 350 miljoen katholieken! Die toelating geeft een gevoel van erkenning en waardering en draagt bij aan de dialoog.  

Als de Synode en de Kerk moeten luisteren, speelt taal een grote rol. Geef ik anderen de ruimte om zich uit te drukken? Geef ik mezelf moeite om zijn taal te verstaan? Dat alles bevordert onderlinge relaties en het samen-werken. 

Techniek en taal zijn gebieden die jonge mensen sterk bezig houden. Hier in de synode-aula is duidelijk te merken en de  behoefte leeft om de digitale wereld beter te verstaan en deze ook kansen te geven, bijzonder voor de verkondiging door de Kerk.

De Duitse bisschoppen hebben een deskundige beschikbaar gesteld aan het secretariaat van de Synode om de publiciteit en de inhoud van het besprokene ook voor de Sociale Media bruikbaar te maken. Het moet gezien worden als een poging om de taal van jonge mensen te verstaan. Hopelijk weten jongeren deze inspanningen van de bisschoppen te waarderen. Of de bisschoppen begrijpen wat de jongeren inbrengen moeten we afwachten.
Maar het is in ieder geval duidelijk dat zij ten diepste aanvoelen dat jonge mensen een rijkdom zijn voor de Kerk en voor de bisschoppen.

 

A domani,
Clemens Blattert SJ