Kerk en jonge mensen synodeblog dag 20

Er wordt ikn deze dagen hard gewerkt door de redactiecommissie aan de definitieve versie van het slotdocument. ER zijn geen vergaderingen.

Veel synodedeelnemers hebben intussen deelgenomen aan een pelgrimstocht, waarover in een eerde blog sprake was.

Blattert doet daarover verslag in de blog van vandaag.
Omdat dit slechts zijdelings van doen heeft met de inhoud van de synode, nemen deze keer zijn blog niet over.