Anglicaanse aartsbisschop Ntahoturi verlaat Rome

De Burundese anglicaanse aartsbisschop Bernard Ntahoturi heeft zijn taak als hoofd van het Anglicaanse Centrum in Rome neergelegd. Ntahoturi, die primaat was van de anglicaanse Kerk in Burundi, werd in oktober 2017 aangesteld als nieuwe directeur van het centrum, dat vooral moet bijdragen tot de oecumenische dialoog met het Vaticaan. Hij was de eerste Afrikaan die aan het hoofd kwam van het instituut. Op vrijdag 21 december legde hij zijn taak neer, na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Over de inhoud van de klachten werd niets bekendgemaakt.

Bron: Church Times-kerknet