Faits divers i.v.m. misbruikproblematiek

Het voorbeeld van hulpbisschop Mutsaerts van Den Bosch vindt tot in de hoogste kringen navolging. We berichtten eerder dat de hulpbisschop zichj had afgemeld voor de oktober-synode over de Jongeren. Zijn reden: de misbruikproblematiek staat niet op de agenda. Nu heeft ook een kardinaal zich afgemeld: het betreft Joseph kardinaal Tobin van Newark in de staat New Jersey. Paus Franciscusa had de kardinaal persoonliljk uitgenodigd voor de synode en Tobin liet weten daarmee zeer vereerd te zijn. Toch meldt hij zich nu af omdat hij tot de conclusie is gekomen “dat hij in zijn bisdom moet blijven om te kunnen werken aan het herwinnen van het vertrouwen in de Kerk die nu geconfronteerd wordt met een van haar ernstigste crises.” (persverklaring van het aartsbisdom Newark)

Paus Franciscus heeft zoals we eerder meldden het ontslag aanvaard van nog eens twee Chileense bisschoppen, die van het bisdom San Bartolomeus de Chillian en die van het bisdom San Felipe.. Van de 34 bisschoppen die Chili telde zijn er nu 7 ontslagen vanwege de misbruikcrisis. Volgens Agence France-Presse worden in Chili meer dan 100 clerici nader onderzocht omdat ze verdacht worden van misbruik.